rsmte Vestfold/Buskerud

--------------Referat årsmøte 2010--------------

20 medlemmer var fremmøtte

Formann ønsket velkommen.

Ingen kommentarer til innkallelsen.

Årsberetningen ble lest opp. Ingen kommentarer.

Regnskap 2009: Kasserer Roy Ørpen leste opp regnskapet som viste et underskudd på 4592 kr. Det er kjøpt inn T-skjorter for 5000 ,- vi ville hatt et overskudd på kr 500,- uten kjøp av T-skorter. Ringens Økonomi er meget God. Regnskapet godkjent.

Valg:

Formann Anders Thorrud går ut, og Jørn - Inge Thomassen går inn som formann.

Nestformann Sigurd Lersbryggen. Ikke på valg

Sekretær Tomas Østvang ikke på valg

Kaserer Roy Ørpen, tar gjenvalg

Varamann Ulf Saasen tar gjenvalg.

Varamann Gjermund Lie tar gjenvalg.

Styremedlem Kay R Olsen ikke på valg

Varamann Svein Huse går ut, Gjermund Lie kommer inn.

Revisorer: Hans Kristian Berg og Svein Huse, tar gjenvalg

Valgkomite: Ulf Saasen går ut, Svein Huse går opp som formann i valgkomiteen

Ellers i valgkomiteen, Tom Thunberg og Hans Kristian Berg kommer inn.

Årets hund i VBD ble NSJCH NVCH” Uto-Qvinto” til Roy Ørpen.

Årets unghund ble  ”Eggekollen`s Tundra ” til Jørn-Inge Thomassen.

Klubbmester ble NSJCH ”Kungberget`s Furia” til Jørn Inge Thomassen.

Brev fra Stein Wahlstrøm ble lest opp, og diskutert. Årsmøte mente at Ringen ikke ønsker de endringer som Stein Wahlstrøm foreslår. Men at vi finner andre løsinger. Som f.eks utdanne flere dommere.

Årsmøtet ble hevet.

Kvelden ble avsluttet med bespisning og sosialt samvær.

 

 
Antall beskende: 7112246 - Online: 30 - Sist oppdatert: 28.11.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem