NKK's internasjonale utstilling i B 19.-20.februar 2011

 

19. og 20.februar 2011 var det igjen duket for NKK’s internasjonale utstilling i Telemarkshallen. Trass i mye snø og mange kuldegrader,
var det hele 2700 hunder påmeldt totalt i helga! Og av disse var det 15 drevere som skulle stilles.
NKK har i år kommet med nye utstillingsregler, som er gjeldende f.o.m. 1/1-11. Den største endringen var i definisjonene av ulike
premiegrader;
Tidligere 1.premie dekkes nå av det som kalles Excellent (utmerket) og Very good (meget god).
Tidligere 2.premie dekkes nå av Very good (meget god) og Good (god).
Tidligere 3.premie tilsvarer nå Sufficient (godtagbar).
 
Gammelt system:                        Nytt system:
 
 
 
Premiedefinisjoner:
 
-        Excellent (Utmerket) i kvalitetsklasse.
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk velbalansert
temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren
kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.
-        Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse.
Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt
påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.
-        Good (God) i kvalitetsklasse.
Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.
-        Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse. Hund som tilsvarer rasens standard, men
som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.
-        0. premie i kvalitetsklasse (diskvalifisert).
Skal tildeles hund som:
A: Er eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens
standard.
B: Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt
vekt på rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.
C: Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.
D: I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs. om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes noen mulighet
for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.
Om 0. Premie(diskvalifisert) tildeles som følge av pkt. D, skal dommeren signere premieliste spesielt for dette.
 
For full oversikt av redigert reglement, se http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1097756637684
 
 
 
 
 
 
Resultater fra NKK’s internasjonale utstilling i Bø 12/02-2011:
 
Dommer: Espen Engh.
 
Juniorklasse Hannhund:
2317: Jago NO37369/10 til Terje Gutukjær: Very good.
 
Unghund klasse Hannhund:
2318 Gråbeinjakta’s Flax NO60517/09 til Karsten Hagen: Excellent, 1.pr konkurranse med CK, 2.pr hanner.
 
Åpen klasse Hannhund:
2319 Härkilas Cello IV S69884/2007 til Torgeir Dag Lauritzen: Very good.
 
Brukshundklasse Hannhund:
2320 Tuthammarens Ecco II S39958 til Tor Einar Rønningen: Excellent, 1.pr konkurranse med CERT, 1.pr hanner med CACIB, BIR.
 
2321 Härkilas Stiffo II S32872/2007 til Hans-Erik Andersen: Very good.
 
2322 Doverdalens Scott S46123/2009 til Rune Landås: Very good.
 
Juniorklasse Tispe:
2323 Haresporet’s Luna NO37263/10 til Ole Kristian Flatland: Very good.
 
2324 Kb Sara NO31206/11 til Lena Arntsen: Excellent, 1.pr konkurranse.
 
Unghund klasse Tispe:
2325 Øygardens Tanja NO54302/09 til Olaf Moldal: Excellent, 1.pr konkurranse med CK, 2.pr tisper.
 
Åpen klasse Tispe:
2326 Härkilas Milla II S54799/2008 til Vegard Aasdalen: Ikke møtt.
 
Brukshundklasse Tispe:
2327 Kvindølen’s Sandy 05255/08 til Kjetil Bakke: Excellent, 1.pr konkurranse.
 
2328 Doverdalens Stoja S46122/2009 til Kjetil Moland: Excellent, 2.pr konkurranse.
 
2329 Ebba S14543/2009 til Helge Olav Stemkjær: 0.pr
 
2330 Finnelia’s Kaisa NO55357/09 til Alf og Gunn Normann: Very good.
 
Championklasse Tispe:
2331 N UCH Frøya 13019/07 til Kjetil og Knut David Bakke: Excellent, 1.pr konkurranse, 1.pr tisper med CK og CACIB, BIM.
 
 
Bilder av deltakerne:
 
        BIM: Frøya til Kjetil og Knut David Bakke  og  BIR Tuthammarens Ecco II til Tor Einar Rønningen
 
 
    
                  CACIB Tuthammarens Ecco II                                                                  CACIB Frøya
 
    
                                      2317 Jago                                                                                 2318 Gråbeinjakta's Flax
 
 
    
                                     2319 Härkilas Cello IV                                                                           2321 Härkilas Stiffo II

            Dm              

                                2322 Doverdalens Scott                                                   2328 Doverdalens Stoja

 

      2323 Haresporet's Luna  23

             2323 Haresporet's Luna                                                                       2325 Øygårdens Tanja

 

        2324 Kb   S                                 2324 Kb Sara                                                                                     2327 Kvindølen's Sandy

 

                                  

                            2330 Finnelia's Kaisa

 
Antall beskende: 7112186 - Online: 31 - Sist oppdatert: 28.11.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem