Skjema Lungeødem

 

INNRAPPORTERING AV LUNGEØDEM HOS DREVER
 
(Utfylt skjema og kopi av veterinærattest som bekrefter diagnosen, sendes Avlsråd for Drever)
 
Informasjon om innraporteringen.
Avlsråd for drever ønsker å kartlegge og dokumentere ulike erfaringer hva kommer til norskregistrerte drevere som er diagnostisert med lungeødem. Liknende registreringer er også gjort i Sverige.
Hensikten med innrapporteringen er hovedsakelig å hindre at syke individer blir brukt i avl. Vi håper også at kartleggingen vil kunne vise oss om der er andre årsaker enn avl og genetikk som spiller inn på sykdommen.
Som eier av en drever med diagnostisert lungeødem, kan du ved å innrapportere dette bidra til å styrke og bevare en allsidig jakthundrase.
- Avlsråd for Drever-
 
 
 
Hundens navn:                                                                  Reg.nr:                                  
 
 
Hvilke symptomer har blitt observert hos din drever (kryss av på aktuelle alternativer):

Hoste
 
Trøtthet, allment svekket
 
Kort, hyppig pust (40-100 pust i minuttet)
 
Vil heller sitte enn å legge seg
 

 
 
Hvordan har diagnosen blitt stilt (kryss av på aktuelle alternativer):

Røntgenbilde av luftveier og lunger
 
Røntgenbilde av hjertet
 
Lyttet på hjerte og lunger
 
Bakteriedyrking av utstryk fra luftveier
 
Ultralydundersøkelse av hjertet
 

 
 
Hvor gammel var hunden første gang den jaget:                                                                                
 
 
Hvor lenge jaget hunden de første gangene (gjennomsnittlig):                                                             
 
 
Hvordan var hunden trent før jaktsesong (antall sykkel-, gåturer el.l per uke):                                      
 
Andre kommentarer:                                                                                                                       
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
 
 
Jeg erkjenner med dette at informasjonen over stemmer:
 

Eiers signatur:                                                                                        Dato:                            

 
Antall besøkende: 6950109 - Online: 30 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem