Kriterier for rets hund/unghund

 

Kriterier for Årets Drever i NDR

 

Årets Hund og Årets Unghund i NDR kåres på grunnlag av resultater fra jaktprøver, utstilling og ettersøksgodkjenning. Jaktprøver følger jaktprøvesesongen, mens utstilling og ettersøksgodkjenning følger kalenderåret.  Årets hund 2020 kåres da på grunnlag av jaktprøver fra sesongen 2020/21, samt utstilling og ettersøksgodkjenning i 2020. 

 

Starter i Norge og Sverige inngår i kåringen, men minst en start må være i Norge.

Som unghund regnes hund som er under 24 måneder 01.01 året resultatene meldes inn.

 

For å kunne delta i kåringen gjelder følgende:

·       Hovedeier av hunden må ha betalt medlemskap i NDR både når resultatene oppnås og når resultatene meldes inn til NDR.

·       Resultatene skal være innmeldt til norskdrever@gmail.com innen 1. april.

·       Innmelding sendes på eget skjema.

·       Vedlagt innmeldingen skal det være dokumentasjon for alle oppnådde resultater, samt dokumentasjon på betalt medlemskap i NDR for tidspunkt resultatene er oppnådd og for tidspunkt resultatene meldes inn. 

Ø  Jaktprøver og utstillinger dokumenteres med utskrift fra DogWeb/Hunddata/SKK, eller evt NHKF.

Ø  Tilleggsloser må dokumenteres ved jaktprøveprotokoll. For prøver i Norge lastes protokoll ned fra www.nhkf.net/index.php/jaktproveresultater).

Ø  Medlemskap i NDR bekreftes fra «Min Side» på NKK.

·       Innmeldinger med manglende dokumentasjon kan forkastes av styret.

 

Poengberegning

Lospoeng beregnes etter NM tabell, og de 2 beste premielosene hver dag teller. 

Losdyr

1. premie

2. premie

3. premie

Hare

24

12

6

Rev

18

9

4

Rådyr / Hjort

16

8

4

 

Alle starter i Norge og Sverige inngår i beregning av lospoeng, også starter uten premiering.  Husk at minst en start må være i Norge.

 

Resultater på ÅP skal være oppnådd med forskjellige dommere. Resultater på SP teller selv om samme dommer tidligere er tildelt på ÅP eller annen SP. Er en dommer tidligere tildelt på SP, teller imidlertid ikke senere starter på ÅP med denne dommeren.

 

Lospoeng på alle starter summeres, og summen divideres på antall på antall starter. Det gir et gjennomsnitt pr start. Er antall starter mindre enn 3 skal summen likevel divideres med 3.

Unntaket er (som beskrevet over) når samme dommer er benyttet på:

1.     2 eller flere ÅP. Da teller kun første start på ÅP med denne dommeren.

2.     SP først og ÅP etterpå. Da teller kun start på SP med denne dommeren.

 

Utstillingspoeng

Det gis Utstillingspoeng for beste utstillingsresultat.

CK / Cert

Excellent

Very Good

Good

6

4

3

2

For årets unghund

For årets unghund gis 5 tilleggspoeng for godkjent ettersøkshund.

 

Summen av lospoeng og utstillingspoeng gir konkurransepoeng. Ved poenglikhet går yngre foran eldre. Ved fortsatt likhet (dvs hunder født samme dag) tildeles alle tittelen.

 

Dersom poengsummen til Årets Unghund uten tilleggspoeng er høyere poengsum til beste hund over 24 måneder, blir hunden både Årets Unghund og Årets Hund.

 

Utdeling av premier foregår normalt på Landstreffet.

 

Påmeldingsskjema finner du her 

 

Styret NDR (22/3-2021)

 

 
Antall beskende: 6950532 - Online: 9 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem