Styremøte NDR 9/6-12
Referat fra styremøte i NDR i Mysen 9.06.2012
 
 
Til stede :
Bjørn Arild Aalborg, Lena L. Halvorsen, Kjetil Bakke, Stian Benny Buflaten, Jan Willy Halvorsen, Harry Skaarud, Ole Lund, Thorleif Engh
 
 
Pkt. 1 - Referat fra siste styremøte.
Det var ingen innsigelser til referatet fra siste styremøte.
 
 
Pkt. 2 - Landskampdeltakere + reserver 2012.
Deltakere +reserver var tatt ut. Disse ble presentert under Landstreffet og er allerede presentert på disse sidene.
 
 
Pkt. 3 - Status NM 2012 / Landskampen 2012.
NM er i boks og går av stabelen fra Haraldvangen i regi av Romerike. Kun detaljer gjenstår. Vertsted Haraldvangen
Landskampen er under full kontroll og går av stabelen fra Lampeland.
 
 
Pkt. 4 - Samarbeide drever / beagle.
Stian Benny har tatt kontakt med beaglefolket (nye personer). De er fortsatt interessert i et kommende samarbeide og Stian følger dette opp.
 
 
Pkt. 5 - Landstreff 2013 og 2014.
I forbindelse med NKK-treffet på Biri 2014 tar Østlandet over Landstreffet dette året, da det faller inn under deres "region". Så overtar Sørlandet treffet i 2013. Det ble ytret et ønske om at Avlsrådet kunne komme med en "oppdatering" på de aktuelle Landstreffene.
 
 
Pkt. 6 - RS - møtet.
Det var ikke så mye nytt fra RS-møtet. Ole redegjorde for nye forslag som er ute "på høring". Men disse har ikke kommet til ringene ennå, så vi tar det defra.
 
 
Pkt. 7 - Status nettsiden vår.
Lena hadde gjort en profesjonell jobb og ga en flott oversikt over aktiviteten. Over 200.000 besøkende siden januar i år skal godt gjøres å slå. Det har vært noe "nettstøy", noe som ble diskutert. Det settes nye standarder for innmelding av resultater og Lena redegjør for dette separat. Det vil bli lagt ut en oversikt over rettningslinjer for bruk av nettsiden.
 
 
Pkt. 8 - Eventuelt.
Ideen om ringkamp mellom alle ringene diskuteres fortsatt.
NM I 2013 holdes i Trøndelag.
NKK's harehundfestival i Drammen var ingen suksess for vår rase. Syntes dårlig planlagt. Først til mølla........osv. Ansvarlige tar dette opp med Kennelklubben for å få en bedre organisering framover.
Skjoldene blir forsinket men vi gjennomfører en "utdeling" allikevel.
Neste møte er ikke planlagt men det innkalles etter hvert. Det pleier å være et møte i august.
 
 
27.06.2012 / sekr.
 
Antall besøkende: 6950112 - Online: 30 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem