Styremøte NDR 22/1-12

REFERAT FRA STYREMØTE I NDR 22.1.2012.

Tilstede: Lena L. Halvorsen, Bjørn Tønnessen, Dagfinn Pedersen, Ole Lund,
Jørn Inge Thommassen, Bjørn Arild Aalborg, Harry Skaarud og Thorleif Engh.

 
Møtet ble holdt hos Jørn Inge Tmommassen i Lier søndag 22.1.2012 kl 11.00.

SAK 1 - Referat fra siste styremøte.

Referatet hadde ikke kommet til WEB. Dette er for dårlig. Bør være skrevet
innen 1 uke etter møtet.
Referatet ble lest gjennom. Lena's navn manglet og blir føyd til for arkiv.

SAK 2 - REFERAT FRA NM. RESULTATER, ETTERSPILL, BREVVEKSLING. HVA GJØR VI
VIDERE??

NM ble avviklet i regi av Aust-Agder Harehundklubb. Viltrike terreng og bra
arrangement som dessverre ble skjemmet av problemer med en indisponert
dommer. Dette ble tatt opp på stedet og lovet ryddet opp i. Dette har ennå
ikke skjedd.
Dette har medført noe brevveksling, sist med brev fra AAHK der de trekker
seg som arrangør av Landskampen 2012. Vi må finne en ny arrangør. Den
opprinnelige klagen til NHKF ble besvart med at styret i NHKF bare behandler
saker fra Harehundklubber.
Den deltager dette gikk ut over er ikke fornøyd med dette. Vi var enige om
at Bjørn T. tar kontakt med leder i NHKF for å finne ut av hvordan
"problemet" kan løses.

SAK 3 - REFERAT FRA LANDSKAMP.

Bra innkvartering og god mat. Viltrike terreng i skogsmark. Zorro ble beste
norske hund. Ole L. og Jørn Inge T. fullroser de norske deltagerene. Lena H.
sender referat og bilder til Harehunden. Det svenske vertskapet kjørte et
2-dommersystem.Dette virket positivt.

SAK 4 ÅRSMØTER I RINGENE. HAR NDR SAKER TIL ÅRSMØTENE ??

Ingen saker fra NDR til ringene. Det er allerede påpekt at årsmøtene skal
avholdes innen utgangen av februar iht. lovene.

SAK 5 - SAMARBEIDE DREVER / BEAGLE.

Jørn Inge har tatt kontakt med repr. for beaglene, Janne Sandbk. Hun lovet å
komme tilbake, hvilket hun ikke har gjort.Hun svarer ikke på telefonen,
besvarer heller ikke meldinger som blir lagt igjen. Vi forsøker litt tili
håp om at noe kan skje.

SAK 6 - BREV FRA ANNE MARIT OLSEN VEDR "NORDISK MESTER".

AMO foreslår at Landskampvinneren også kan kalles Nordisk Mester. Vi
bifaller forslaget som også er sendt til Sverige og Finland for felles
henvendelse til de aktuelle Kennelklubbene.

SAK 7 - CHAMPIONATSKJOLD.

Det er et ønske om å finne et fint skjold som skal utdeles til de som
får/blir champion. Det var med et skjold fra Østfold. Dette fant i smak og
Thorleif undersøker nærmere om pris og tilgjengelighet.

SAK 8 - AVLSRÅDET ORIENTERER.

Det har kommet forslag til nye "Retningslinjer for avlsarbeidet i Norske
Harehundklubbers Forbund". Det har også kommet et brev fra Kjetil Moland der
han på vegne av en ikke navngitt person uttrykker sinne og frustrasjon over
en uttalelse som skal ha funnet sted i en telefonsamtale mellom vedkommende
og en representant for Avlsrådet.
Begge sakene vil bli diskutert i Avlsrådets møte onsdag 25 januar. Men, det
ville vært ønskelig at den person som evt føler frustrasjon eller annet selv
ville ta slike saker opp. Uansett blir saken diskutert i avlsrådet. Referat
fra Avlsrådets møte blir lagt ut på hjemmesidene. Det har ikke kommet noen
reaksjoner etter at kravet til kjent HD-status ble fjernet. Det viser seg
også at flere antatte ødemtilfeller skriver seg fra annen sykdom, f.eks.
halsbetennelse. Så det lønner seg nok å undersøke grundig før konklusjonen
ødem trekkes. Den nye avlsrådkontakten i forbundet, Rimstad, har gitt et
veldig godt inntrykk så langt.

SAK 9 - MEDLEMSTALL I RINGENE PR 31.12.11.

Østlandet 103, Østfold 68, Sørlandet 77, Telemark 45 og Vestfold/Buskerud
60.

SAK 10 - ØKONOMI I RINGENE OG NDR PR 31.12.11.

NDR 36', Vestfold/Buskerud 41', Østfold 51', Østlandet 145', Telemark 13' og
Sørlandet 43'.

SAK 11 - NM 2012.

Romerike HHK står som teknisk arrangør av NM 2012. Dette avvikles fra
Haraldvangen 10 og 11 november. Tom Wenger er prøveleder. Alle
prøveterrengene ligger innen 75 min fra forlegningen.

SAK 12 - LANDSKAMPEN 2012.

Da Aust-Agder har frasagt seg dette arrangementet ble det på sparket
diskutert nye muligheter. Etter diverse telefoner ble Vestfold HHK løsningen
og AM Olsen godkjente dette omg. Bjørn T. tar kontakt med NHKF's leder for
de tekniske detaljene.
Dato foreslås til 7 desember.

SAK 13 - EVENTUELT.

Bjørn T. har lagt ut kr 600 til blomster ved Lennart Davidssons død (en
siste hilsen fra norske drevervenner). Bjørn har også fått regning fra
Aust-Agder, kr 1.500,-, etter at han frivillig stilte opp som kjentmann
under NM. Begge beløpene dekkes av NDR. WEB-ansvarlig får en godtgjørelse
som dekkes likt mellom de 5 ringene. Hun gjør en strålende jobb.
Roy Ørpen er rett person for de som ønsker premiefat (rosemalte).
Landstreffet går i Østfold's regi av stabelen 9 juni, dagen før
Mysen-utstillinga. Det er reservert plasser for bobil/campingvogner og det
er reservert flere sengeplasser. Fortløpende info på dreversidene.
Vi har mottatt invitasjon til RS-møtet og Ole L. møter fra avlsrådet, Bjørn
Arild Aa. fra NDR.
Nytt møte fastsettes etter årsmøtene, vi må konstituere nytt styre.

Møtet ble avsluttet kl 14.45.
Sekr. NDR / Thorleif Engh
 

 
Antall besøkende: 6950024 - Online: 32 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem