Styremøte NDR 18/3-12

REFERAT FRA STYREMØTE I NDR 18.03.2012.

Styremøtet ble holdt hos Jørn Inge Thommassen i Lier søndag 18.03.2012 kl.11.00.

Deltakere : Bjørn Tønnessen, Dagfinn Pedersen, Stian Benny Buflaten, Jan
Willy Halvorsen, Kjetil Bakke, Jørn Aamand, Ole Lund, Bjørn Arild Aalborg,
Harry Skaarud, Jørn Inge Thommassen, Thorleif Engh.

SAK 1 - Referat fra siste møte.
Referatet ble godkjent uten kommentarer.

SAK 2 - Referat fra Årsmøtene i ringene.
Representantene fra ringene redegjorde fra sine årsmøter. Det var varierende
oppslutning til årsmøtene. Medlemstallene er noenlunde stabile, økonomien
relativt god.

SAK 3 - Regnskap NDR.
Regnskapet var revidert uten anmerkninger og ble godkjent. Økonomien er
tilfredsstillende og bedre enn på flere år.

SAK 4 - "Gamle" saker.
Kontakten med Beagleringen søkes videreført med nye ansikter på begge sider.
Stian tar opp tråden fra NDR.
"Støyen" etter NM har medført at NHKF har sendt et brev der de innskjerper
forskjellige detaljer i forbindelse med et slikt arrangement. NDR tar brevet
til etterretning. Et eventuelt videre skritt i saken vil måtte skje fra de
involverte enkeltpersoner.

SAK 5 - Avlsrådet.
Det ble en del "nettstøy" i forbindelse med innavlsgraden for en anbefalt
parring for en tid tilbake. Saken er undersøkt og det viser i ettertid at ny
og "gammel" versjon av DogWeb gir betydelig forskjellig %-grad for samme
parring ved at den nye tar med seg flere generasjoner tilbake enn den gamle.
Det har vært lite valper en stund nå. Men det ser lysere ut. Det har vært
bra med parringer.
Fortsatt er det kun ca 75 % av parringene som går gjennom alvsrådet.

SAK 6 - Landstreffet 2012.
Landstreffet er under kontroll. Ny og utfyllende informasjon blir
fortløpende lagt ut på nettet.
Vi minner igjen om reservasjon/bestilling av overnattingsplasser eller plass
til bobil/campingvogn for de som ønsker dette.

SAK 7 - Championatskjold.
Vi har fått tilbud på, og valgt ut Championatskjold. De første blir delt ut
under Landstreffet.
Det ble også vedtatt å opprette et "Heders-/Honnørskjold til enkeltperson/er
som har gjort/gjør en stor innsats for dreverrasen. Første utdeling på
Landstreffet.

SAK 8 - Brosjyre.
Det ble vedtatt å produsere en dreverbrosjyre på grunnlag av den Telemark
har lagd.
Thorleif tar detaljer med Lena.

Deretter forlot Bjørn Tønnessen og Dagfinn Pedersen møtet da deres oppdrag
var avsluttet. De ble pent takket av for den innsatsen de hadde gjort for å
tingene på banen igjen.

SAK 9 - Konstituering av nytt styre.
Den nye styresammensetningen ble, som flg.:

Ny leder - Bjørn Arild Aalborg, Østlandet.
Ny nestleder- Lena L. Halvorsen, Telemark.
Kasserer - Anders Thorrud, Vestfold/Buskerud.
Sekretær - Thorleif Engh, Østfold.

SAK 10 - Eventuelt.
Landskampen 7.12.2012 er under kontroll. Stamkvarter blir på Lampeland,
Bjørn Arild og Ole blir NDR's representanter. Lena tar web-jobben på
stedet.Thorleif sender invitasjon til Sverige og Finland.
Ringene MÅ sende inn sine forslag til deltakende hunder til Thorleif innen
1. mai 2012.

Kjetil oversender internett-adressen : norskdrever. samt passord til Bjørn
Arild snarest.

Møtet ble hevet kl 14.30

27.03.2012/Th Engh / sekr.

 
Antall besøkende: 6950087 - Online: 38 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem