rsmte stfold Dreverring
Referat fra årsmøtet i Dreverringen Østfold 16.02.2012.
 
Årsmøtet ble holdt på veikroa Ditt Gjestehus, Mysen 16.02.2012 kl 18.30.
Dessverre møtte bare 19 medlemmer på tross av at vi hadde fått Nils Solberg, leder i Foreningen ny rovdyrpolitikk, til å snakke om ulveproblematikken i Østfold spesielt og i Norge generelt.
 
Leder Harry Skaarud ønsket de frammøtte vellkommen.
 
Han ble også valgt til møteleder.
 
Årsberetningen ble lest opp og godtatt med den endring at unghunden til Steinar Eriksen i beaglekampen fikk navn.
 
Regnskapet ble redegjort for av kasserer Bård Aamodt. Det viste en økning på ca kr 5.500 i banken og beholdningen er pr årsskiftet ca kr 56.000. Varebeholdning ca kr 8.100.
 
Regnskapet fra Norsk Dreverring forelå ikke og det nye styret ble gitt fullmakt til å godkjenne dette senere.
 
Valgkomitèen hadde gjort en bra jobb og valget ble unnagjort raskt og effektivt; med følgende resultat :
 
Leder :                        Harry Skaarud
Styremedlemmer :    Bård Aamodt, Steinar Eriksen, Thorleif Engh, Ole Jørgen Henriksen.
        "         vara    : Per Edvin Beck, John Aamodt Haug, Arild Andersen
Revisorer :            : Per Edvin Beck, Lars Minge
        "        vara :    Odd Lilleng
Valgkomitè            : Morten Svendsen (leder), John Kristian Solbrekke, Ole Jørgen Henriksen.
 
Styret konstituerer seg i første møte innen kort tid.
 
DRØ-hundene hadde i 2011 flere gode resultater.
Skogsstigens Zorro ble nr 4 og beste norske hund i Landskampen og nr 7 I NM.
Naveruds Älling vant Østfoldprøva og ble NJCH og SJCH i løpet av en uke.
 
Klubbkampen mellom Dalsland og Østfold gikk i Sverige og DRØ-hundene vant stort mens beaglene vant klubbkampen mot DRØ. 
 
I pausen ble det karbonade med drikke og loddsalg.
 
Sett framover blir Landstreffet en viktig begivenhet. Følg fortløpende info på : drever.no.
Det er også viktig at de som ønsker rom eller plass for bobil / camp.vogn gir beskjed om dette tidligst mulig. Vårt lokale arrangement Dreverens Dag innlemmes i Landstreffet.
 
Da hadde tiden kommet for Nils Solberg.
Han redegjorde for historikk og myndighetens syn på Folkeaksjonen fra dens start i 1996 etter at de første ulvesporene ble registrert i Idd. Året etter ble den første ynglingen registrert og rådyrstammen begynte å synke dramatisk. Den første dreveren ble også (med sikkerhet) tatt dette året. I år 2000 hadde Folkeaksjonen ca 1.200 medlemmer og pr i dag ca 10.000, nesten like mange som WWF. Uten at dette gir samme pressedekning som for WWF. Det som er positivt er at medlemstallet øker og at Folkeaksjonen er "tatt inn i varmen" fra myndighetene. Da som deltakere i forskjellige fora og ikke minst at de i år 2005 fikk første økonomiske støtte fra myndighetene. I 2007 ble midler til og med bevilget over statsbudsjettet. Ulvesituasjonen i Østfold I dag synes å være bedre enn på 10-12 år og man har flere steder, der det tidligere var umulig , kunnet begynne å jakte med drivende hunder igjen. Solberg var forøvrig bestemt på at alle NKK-medlemmer må være aktivt med på å påvirke organisasjonen da de ikke synes å ville forstå "problemet" som eksisterer langs grensa til Sverige. Det finnes ikke støtte til jakthundmiljøet. Forøvrig er ulvepolitikken I Sverige helt bestemmende for hva som skjer i Norge.
Folkeaksjonen er upolitisk og har I dag 23 lokallag. 
Det er sterkt å anbefale Nils Solberg i andre dreverringer også, dette var meget interessant.
 
20.02.2012/ThEngh/sekr.DRØ
 
Antall beskende: 6949979 - Online: 33 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem