rsmte Vestfold/Buskerud Dreverring

 

 

Årsrapport Vestfold/Buskerud Dreverring
 
23 februar
15 medlemmer var fremmøtt.
Formann startet årsmøtet med å overrekke NM-vinner Kay R Olsen en oppmerksomhet.
 
Ordstyrer: Formann
Årsberetningen ble lest opp og godkjent.
 
ÅRSBERETNING VESTFOLD/BUSKERUD DREVERRING 2011
 
Styret 2010:
Formann: Jørn Inge Thomassen                 Styremedlem: Kay R Olsen
Nestformann: Anders Thorrud                             Varamann: Ulf Saasen   
Sekretær: Tomas Østvang                                    Varamann: Gjermund Lie          
Kasserer: Roy Ørpen                                                                                                                                                                                                         
 
På valg 2011: formann , kasserer, styremedlem og begge varamenn.
Revisorer
Årsmøtet:
Årsmøte ble avholdt på Øvre Eiker, renseanlegget. Det var 15 medlemmer som hadde møtt opp.
 
Medlemsmøter:
Det har ikke vært noe offisielt medlemsmøte i 2011.
Jubileumsfest 20 år, på Sanden hotell 11. november. Det var ca 20-25 medlemmer som møtte opp til vårt 20-års jubileum. Jubileet ble avholdt etter Ringkamp/Klubbmesterskapet var avsluttet. Det var premieutdeling og servering, samt sosialt samvær utover kvelden.
Tilbud om felles julemiddag med BHK’s medlemmer 6. desember.
 
Styremøter:
Vestfold/Buskerud Dreverring har i beretningsåret avholdt 3 styremøter.
 
Landstreff: Ble avviklet lørdag 28.mai på Bø camping i Telemark, i regi av Telemark dreverring. Til utstillingen var det påmeldt 56 drevere.
BIR ble Kb Otto til Sten Olav Vikeby og BIM til JW Tinka til Terje Korsmo. Kb Otto ble nr 4 i BIS.
 
Årets drever/unghund i Vestfold/Buskerud Dreverring 2010:
Årets unghund 2010: NSJCH Eggekollens Thundra” Jørn Inge Thommassen
Årets drever i Vestfold/Buskerud Dreverring 2010:
NSJCH “Eggekollens Odin” til Ulf Saasen.
 
Årets drever i Norge 2010 ble ”Genagårdens Centa” til Ronny Engen. Hedmark/Oppland Dreverring
Årets unghund i Norge 2010: ” TK Max” til Bjørn Arild Aalborg DRØ.
 
Ringkampen/Klubbmesterskap 2011:
Ble arrangert ifb med vårt 20 -års jubileum 11 november.
Ringkampvinner ble «Lotta» til Kjetil Bakke med 1+2 Ha + 1. Rå.
Årets klubbmester i VBD/BHK ble « NJCH Gruva's Wilma» til Tore Brunes. Hun oppnådde 1+2 Ha. Vi gratulerer.
Beste rådyrhund ble Härkilas Anta II som jagde til 2x1. Rå + 3. Rå. Eiere er Tom Gjerulfsen og Linda Eriksen.
På ringkampen stilte følgende hunder fra vår klubb: NSJCH «Eggekollen's Odin « til Ulf Saasen ( 1. Rå + 2. Ha )
NSJCH NSUCH « Stuttfot's Silva « til Torben Hedegart ( 1. Rå )
NSJCH « Eggekollen's Tundra « til Jørn Inge Thomassen ( 1. Rå )
Ko «Tika» til Kay R Olsen ( 3. Ha )
Ringkampen ble vunnet av Telemark foran Vestfold/Buskerud og Sørlandet.
 
NM 2011:
NM i år ble arrangert av Aust Agder Harehundklubb, 25. og 26. november. 15 hunder til start, hvorav 13 drevere og 2 beagler.
Etter 1. dag ledet Kay Roar Olsen med «JW Ronja» 129 poeng. CACIT etter 1. dag ble tildelt «JW Nelle « til Vera Halvorsen.
Etter 2 dag var NM vinner 2011 vårt eget medlem: Kay Roar Olsen med «JW Ronja» 253,2 poeng , en suveren og fullt fortjent vinner. Vi gratulerer så mye!!
VBD stilte også med 3 andre hunder:
N SE JCH N SE UCH “ Stuttfot's Silva” 123 poeng ( nr 13 ), eier Torben Hedegart.
N S JCH N VCH “Uto-Qvinto” trukket etter 1. dag( nr 15 ), eier Roy Ørpen.
N S JCH ” Eggekollen's Odin” 197,2 poeng ( nr 6), eier Ulf Saasen.
Vi gratulerer med prestasjonene.
 
Landskampen 2011:
Svenskene var arrangør av årets landskamp i regi av Sødre Âlvsborg Dreverklubb.VBD stilte
ikke med noen ekvipasjer, Jørn Inge Thomassen var med som representant fra NDR.
Landskampvinner 2011 ble: «Riwer Race Arwen til Johan Lindstrøm Bjørklinge. Han oppnådde 3x1 Rå D-cert 48 EP, totalt 96 poeng.
Beste norske hund ble « Skogsstigens Zorro « til Ole Jørgen og Sten Henriksen som oppnådde 2x1 Rå + 2. Rå og 46 Ep, totalt 90 poeng.
 
DREVER.no
En nettside som fortsatt brukes mye, og som oppdaterer mesteparten av det som skjer i drevermiljøet.
Web – ansvarlige: Stian Bjørnerud og Lena Halvorsen.
 
Nye Champion-titler:
NJCH «Gruvas Wilma» til Tore Brunes
NSJCH «Eggekollen's Tundra» til Jørn Inge Thomassen
SJCH « NJCH Eggekollen's Odin « til Ulf Saasen
Gratulerer til dere!
 
Kontigenten:
Kontigenten for kommende år ble holdt uendret på 150 kr.
 
Førstegangsstartende på en jaktprøve:
Vi minner igjen om at medlemmer som er førstegangsstartende med hunden sin, får refusjon av sin startavgift. ( tidligere styrevedtak ).
Styret i VBD oppfordrer alle de som i 2011 var førstegangsstartende, om å gi beskjed tilbake til kasserer for refusjon av startavgiften.
 
Medlemstall 31/12-2011
Medlemstallet for Vestfold og Buskerud Dreverring var pr 31/12-2011, 60 medlemmer.
Nedgang på 8 medlemmer fra i fjor.
 
Årsberetningen 2011 er utarbeidet av sekretær, Tomas Østvang.
 
 
Kasserer Roy Ørpen la fram regnskapet som viste et underskudd på 5350 kr.
Ringen har fortsatt god økonomi.
Regnskapet ble godkjent.
 
Regnskap 2011 VBD.
 
Utgifter:                                                         Inntekter:
Jubileum/Ringkamp              11294 kr         Renter                         63 kr
Nettbank gebyr                      122 kr             Kontingent                 9000 kr
Kontigent                               3400 kr           NM – overskudd        5773 kr
NM rest                                  420 kr             Utlegg NDR               1400 kr
Porto                                      1400 kr
Premiefat 2010/2011             4950 kr
 
            Totalt:                         21586 kr                                             16236 kr
 
            16236 kr
-       21586 kr
      -     5350 kr          
 
Budsjett: Settes opp av det nye styret.
 
Valg:
Formann var på valg – tar ikke gjenvalg, Anders Thorrud tar formannskapet.
Nestformann Anders Thorrud går ut – Ulf Saasen går inn som nestformann.
Styremedlem Kay R Olsen tar ikke gjenvalg – Børre Johansen tar styrevervet
Kasserer Roy Ørpen tar kun 1. år
Varamedlem Ulf Saasen ut som varamann – Geir Leversby inn.
Varamadlem Gjermund Lie tar ikke gjenvalg – Kjetil Pedersen blir nytt varamedlem.
Revisorer gjenvalgt
 
Valgkomiteen:
Sigurd Lersbryggen går ut – Svein Huse går opp som leder
Trond Ripel – varamann
Kay R Olsen – varamann
 
Det var ingen innkomne forslag.
Årsmøtet ble deretter hevet.
 
Det hele ble avsluttet med marsipankake og kaffe. I tillegg ble det vist film.
Årsrapport er skrevet av sekretær Tomas Ø.
 
Antall beskende: 6950043 - Online: 30 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem