Styremte/rsmte NDR 24/3-13
Referat fra styremøte i NDR søndag 24.03.2013 hos Jørn-Inge Thomassen, Vestsidev., Lier.
 
 
Til stede : Bjørn Arild Aalborg, Lena Halvorsen, Stian Benny Buflaten, Geir Steine, Gjermund Lie, Ole Lund, Jørn Inge Thommassen, Thorleif Engh.
 
 
Pkt. 1. - Referat fra siste møte.
Referatet ble lest opp av sekretær uten at det var kommentarer til innholdet.
 
 
Pkt. 2 - Status Landstreff 2013.
Landstreffet går av stabelen 10.08 på Røed Camping. Vær tidlig ute med bestilling av overnattingsplasser. Dommer blir Arnstein Hagen. Det avsettes 1,5 t til styremøte i løpet av treffet. Forsøker å få flere drevere enn på siste Landstreffet. Hva med oppdretterklasse / kull ??
 
 
Pkt. 3 - Championatsskjold / Hedersskjold.
Kandidater til Championatskjold har en frist til å sende inn innen 1 mai, via sekretær i egen ring.
Det foreligger et enstemmig forslag til et nytt Hedersskjold (absolutt hemmelig inntil Landstreffet ).
 
 
Pkt. 4 - Forslag fra Sørlandet til nye uttaksregler for Landskamp
Forslaget har vært til behandling i ringene med flg resultat : Østfold : beholde det gamle, Østlandet: beholde det gamle, Vestfold / Buskerud : beholde det gamle, Telemark : nytt, Sørlandet : nytt.
Dermed beholdes det gamle systemet i de neste 3 år. ( I NHKF skal det gå 5 år mellom evt regelendringer ).
 
 
Pkt. 5 - Web-ansvarlig.
Lena er gravid i 5.mnd, og pga det er det viktig at medlemmene viser litt tålmodighet når det gjelder å få ut stoff på nettsiden. Foreløpig er det ingen kandidater til å overta jobben som webansvarlig, og Lena vil derfor fortsette i år også, men med frist på 7 dager for å få info ut på nett. Lena ønsker også etter hvert å "kurse" sekretærene i de forskjellige ringene til å yte en større innsats med info fra/om de lokale ringene/aktivitetene direkte til hjemmesidene. Dette vil vi komme tilbake til senere.
 
 
Pkt. 6 - Landskamp 2013.
Landskampen 2013 går av stabelen den 29 November i Rovaniemi i Finland. Det blir langt å kjøre, evt å fly. Det er ønskelig med "harehunder" da det finnes mye klovdyr. Påmeldingsfristen er endret til : innen 1 mai, dvs de påmeldinger som ikke er kommet Ole Lund i hende siste april teller ikke. Uttaket er planlaget å foreligge senest 10 mai. Pensjonistene Ole Lund og Thorleif Engh ble spurt å være reiseledere.
 
 
Pkt. 7 - Regnskap 2012
Kassabeholdning pr 31.12 var Kr 10.818,-. Over normalt tatt i betraktning de store kostnadene til Landskampen. Allerede pr møtedato var saldo ( inkl utfakturert ) Kr 41.978,-. Det utestår fortsatt betaling av lovte sponsormidler til Landskampen.
 
 
Pkt. 8 - Valg.
Valgene i de forskjellige ringene har medført flg endringer :
Vestfold / Buskerud : Even Andrè Holmen - ny sekretær, Gjermund Lie - nytt styremedlem.
Sørlandet : Geir Steine - ny nestleder.
Østlandet : Bjørn Arild Aalborg - ny leder, ..............Øftaas - ny nestleder.
Forøvrig uendret.
 
Ringene oppfordres sterkt til både å legge inn sine referater fra årsmøtene samt å legge inn all info vedr sine tillitsvalgte ( navn, adr, tlfnr,mailadr. osv.)
 
I NDR ble flg valgt :
Leder : Bjørn Arild Aalborg
Nestleder : Stian Benny Buflaten.
Kasserer : Anders Thorrud.
Sekretær : Thorleif Engh.
De øvrige representanter fra ringene er styremedlemmer, og webansvarlig i år blir som tidligere Lena Halvorsen, Telemark.
Med tanke på kommende utskiftninger 2014 kommer Gjermund Lie til å følge med Anders Thorrud
som observatør.
 
Det kommer til å bli et "generasjonsskifte" neste år så det er bare allerede å jobbe fram nye kandidater for mars 2014.
 
 
Pkt. 9 - Avlsrådet.
Det er hyggelig å konstatere av drever har det høyeste reg.antallet i gruppe 6/4 knapt foran beagle, som hadde en stor nedgang. Av 37 forespurte parringskombinasjoner ble 33 anbefalt. Det er fortsatt mange parringskombinasjoner som går utenom avlsrådet men som allikevel blir godkjent. Her er det nok mange tanker og følelser inne i bildet. Men det er ønskelig at avlsrådet som "faginstans" blir hyppigere brukt. Ellers blir avlsrådenes arbeide et viktig tema på det kommende RS-møtet. Avlsrådet er invitert til et nordisk treff i Sverige i juni.
 
 
Pkt. 10 - Eventuelt.
Årsberetning fra NDR ?? Det var enighet om at NDR bør lage en årsberetning, fom året 2013.
 
 
RS-møtet. Ole Lund og Bjørn Arild Aalborg møter.
 
 
Kontingent. Alle ringene innfører en kontingent på Kr 200 ved første anledning.
 
 
NM 2013 i Trøndelag. Thorleif har hatt kontakt. De er veldig positive og mer info enn det som allerede ligger på hjemmesidene vil følge så snart det er mulig.
 
 
Brev fra Torben Hedegart. Vi har fått en henvendelse fra Torben Hedegart i et par saker vi bestemt mener hører inn under behandling fra den lokale harehundklubb. Bjørn Arild tar kontakt med han om dette.
 
 
"Årets". Enkelte styremedlemmer mener at de som fortsatt bruker "årets"-definisjonen for evt utmerkelser bør finne andre kreative hedersbetegnelser for meritterte / lovende drevere.
 
 
Brosjyrer. De forskjellige ringene fikk med seg et "høvelig" antall dreverbrosjyrer til utdelig til potensielle nye medlemmer på f.ex. utstillinger, arrangementer, ol.
 
 
Vedtekter. Thorleif renskriver vedtektene slik at web-ansvarlig Lena kan legge disse ut på hjemmesidene.
 
 
Egenandel Landskamp. Utfordringene med å arrangere Landskampene blir større og større. Kampen om sponsorkronene blir også hardere. NDR vil utarbeide et forslag overfor våre svenske og finske konkurrenter om at deltagerene bør betale en "startkontingent" for Landskampen. Landskampen 2012 hadde et budsjett på Kr 75.000, hvorav Kr 45.000 måtte skaffes til veie av arrangør Dette er en tøff utfordring og vi må være i forkant av et evt problem. Og dette må være en start for å gjøre det mulig å fortsette våre aktiviteter på dette nivå.
 
 
NM for småhunder. Vi må sende et brev til NHKF i forbindelse med kommende arrangementer av Småhund-NM. Hvem i 2014 og 2015. Thorleif tar først en tlf til Stein Wahlstrøm om hvordan vi kan opprettholde intensjonen om en 3-årsplan.
 
 
 
 
03.04.2013 / Sekr.
 
Antall beskende: 6950141 - Online: 34 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem