Styremøte NDR 3/2-13
Referat fra styremøtet i Norsk Dreverring søndag 03.02.2013 i Lier.
 
 
Til stede : Bjørn-Arild Aalborg, Anders Thorrud, Lena Halvorsen, Ole Lund, Thorleif Engh.
Jørn-Inge Thommassen ble "ropt inn" i aktuelle saker.
 
 
 
SAK 1. Referat fra siste styremøte.
 
Referatet ble lest opp og godtatt uten kommentarer.
 
 
SAK 2. Referat fra Landstreffet 2012.
 
Treffet ble svært godt likt tross altfor få drevere på utstillingen neste dag. Drevereiere bør ikke komme til et Landstreff uten å stille sin drever, dersom mulig. Dog la forsinkelsene med skjold en demper. Vi tar høyde for god tid for bestilling i neste runde.
 
 
SAK 3. Referat fra NM 2012.
 
NM ble arrangert av Romerike HHK. Godt arrangement med gode og like terreng. Beagle på toppen med imponerende resultat.
 
 
SAK 4. Referat fra Landskampen 2012.
 
Landskampen ble arrangert med base på Lampeland I Numedal. Et topp sted med god erfaring fra slike arrangement dannet grunnlaget for en glimrende gjennomføring. Bjørn-Arild hadde ikke vært med på tilsvarende tidligere. Økonomisk resultat = balanse.
 
 
SAK 5. Medlemstall pr 31.12.
 
Østlandet - 100
Sørlandet - 82
Vestfold / Buskerud - 61
Telemark - 47
Østfold - 46,
tilsammen 336 medl. En nedgang vi må jobbe med å få reversert.
 
 
SAK 6. Økonomi.
 
Østlandet ( på bok) - ca 135.000
Sørlandet - ca 44.000
Vestfold / Buskerud - ca 36.000
Telemark - ca 21.000
Østfold - ca 46.000
 
 
SAK 7. Pengestøtte til film.
 
Vi har fått henvendelse fra Trøndelag om evt pengestøtte til film om harejakt. Vi finner ikke at det er økonomi til dette i NDR. Samtidig er vi usikre på hvilken rolle dreverrasen vil representere i en slik film. Bjørn-Arild svarer.
 
 
SAK 8. Landskamputtak - brev fra Sørlandet.
 
Vi har mottatt en skriftlig henvendelse fra Sørlandet om endring av reglene for uttak til Landskamp.
Dette tas opp på Årsmøtene i de forskjellige ringene og sluttbehandles deretter i NDR.
 
 
SAK 9. Web-ansvarlig / status.
 
Lena hadde utarbeidet et imponerende dokument om aktivitetene på web-sidene. Masse trafikk burde tilsi at dette kan utnyttes økonomisk. Bl.a ca 400.000 besøk i 2012 (nesten 1/3 av totalt antall besøkende siden oppstart). Det er også blitt opprettet rettningslinjer for bruk av nettsiden, hvilket har resultert i mindre ekstraarbeid. Men Lena har fått en utfordring; Hun er svanger i 3.måned og vil måtte trenge hjelp framover. Alle ringene gjennomgår sine medlemmer for å finne en aktuell avlastning.
Lena savner oppfølging fra ringene hva angår møtereferater (styremøter/medl.møter), aktiviteter. Her må vi skjerpe oss.
 
 
SAK 10. Avlsrådet.
 
Avlsrådet har hatt 37 forespørsler om parring, 4 er avvist. Roy Sandbekkbråten går ut av avlsrådet, Lena takker ja til å evt komme inn etter hvert. NDR innstiller forslag til det nye Avlsrådet overfor valgkomiteen i NHKF innen 15 februar. De ønsker også en egen fane på hjemmesidene for innrapportering av sykdommer og "avvik". NKK har sendt ut forespøsel til alle avlsråd om diverse raseinfo. Dette besvares etter hvert.
 
 
SAK 11. Landstreff 2013.
 
Landstreffet går i regi av Sørlandet. Går av stabelen i Risør 10 august. Vi diskuterer forslag til dreverdommer med Sørlandet.
 
 
SAK 12. NM 2013.
 
NM går av stabelen i Trøndelag. Thorleif sjekker med klubben om forlegning og andre detaljer for å få dette på banen snarest mulig.
Tar også opp dette med fat etter første og andre dag.
 
 
SAK 13. Landskampen 2013.
 
Landskampen går av stabelen i Rovaniemi i Finland. Thorleif lager info for hjemmesidene. Langt å kjøre, mye reinsdyr, skikkelig utfordring.
 
 
SAK 14. Eventuelt.
 
Beagle / drever. Lite framdrift. Positivt er det at beaglefolket i Østfold har tatt kontakt med DRØ for mulig samarbeide om arrangement, ol. De følger opp.
 
Kontingent. Det er ønsket at de forskjellige klubbenes kontingenter skal være like. Vi jobber videre med dette,
 
Lena etterlyser større innsats for rekrutteringsarbeidet. Vi må bruke de nytrykte brosjyrene, jungeltelegrafen og alle andre muligheter for å verve flere medlemmer. Ta dette med inn på årsmøtene og start der.
 
Lena lager en "vaskeseddel" til årsmøtet i NDR hva angår "gratisreklame" fra andre klubber osv for utstillinger, arrangementer, oa. Her bør vi ha en liten godtgjørelse da nedslagsfeltet er stort.
 
De nye styrene i NDR bør settes opp med all info :
 
Tlf.nr, adr, e-post, osv
 
Antall besøkende: 6950135 - Online: 36 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem