Styremøte NDR 25/1-14
Referat fra styremøte I NDR I Lier kl.11.00 den 25.01.2014.
 
Til stede : Bjørn Arild Aalborg, Anders Thorrud, Kjetil Bakke, Ole Lund, Gjermund Lie, Thorleif Engh, Anne M. Tangen (siste del).
 
PKT. 1    - REFERAT fra forrige møte.
Referatet ble godkjent med 2 bemerkninger : 1): Det foreligger ikke skriftlig bekreftelse på at Sørlandet tar Nordisk i 2015. Fristen var satt til 31.12.2013.  2): Referater fra styremøtene skal sendes til styremedlemmene og evt andre som deltar. Ikke bare legges på nettet 
 
PKT. 2    - LANDSTREFF 2014.
Dette foregår 21 og 22 juni sammen med NHKF's 60 års jubileumsutstilling på Biri. Bo Wallin dømmer drever dag 1 og Catharina Linde-Forsberg dømmer dag 2. Bo Wallin har også sagt seg villig til å "snakke drever" på et nærmere avtalt tidspunkt. Det blir også styremøte i NDR under treffet.
 
PKT 3.    - NM 2014.
NM avvikles i regi av Østfold Harehundklubb med god assistanse fra både beagle- og drevermiljøet.
Thorleif presenterte NM-komitèen. Konkurransedagene er 1. og 2 November og forlegning blir Solstrand ved Ørje, samme sted vi hadde Landskampen i 06.
 
PKT. 4    - LANDSTREFF 2015.
Anders bekreftet at treffet holdes i regi av Vestfold/Buskerud. Forlegning blir enten Lampeland eller Hokksund. Ikke avgjort ennå.
 
PKT. 5    - NORDISK 2015.
I og med at det ikke var kommet noen skriftlig søknad/bekreftelse på arrangementet tok Bjørn Arild en telefon til leder av Sørlandet. Det kom fram at det var betydelig usikkerhet til gjennomføringen. Styret tok da en beslutning om å søke annen arrangører.Kjetil mente at Telemark hadde kapasitet til å arrangere. Han sørger for å skaffe til veie en bekreftelse/søknad til årsmøtet i NDR den 16 mars.
 
PKT. 6    - ØKONOMI / medlemstall.
De forskjellige ringene har flg. medlemmer / øknomi :
Østfold        57    /    43.000
Telemark    66    /    27.000
Sørlandet    63    /    30.000
Vestf. / Bu.  58    /    33.000
Østlandet    96    /   128.000
Tallene for NDR kommer fram på årsmøtet. Det er en viss treghet i betalingen for annonser. Men pengene kommer fra de fleste. Dessverre har vi et problem med Filipgårdens Kennel i Sverige. De betaler ikke for kennelannonsen sin, svarer ikke på henvendelser og kennelannonsen på web-sidene blir nå slettet.
 
PKT. 7    - AVLSRÅD - kandidat/er.
Ole Lund ønsker å trekke seg tilbake. Vi har et nytt navn på trappene. Et forslag til avlsråd skal sendes leder i valgkomitèen i NHKF innen 15 februar. Leder og avlsrådet arbeider videre med dette.
 
PKT. 8    - RS-møtet.
RS-møtet avholdes på Gardermoen 27 April 2014. Vi kan og vil stille med observatør. Dette må meldes inn og betales innen 20 mars.
 
PKT. 9    - EVENTUELT.
Tanken om en liten "egenandel" for å stille på Nordisk ble igjen luftet. Ringene tar dette videre og vi diskuterer dette på årsmøtet.
Vi har fått spørsmål om betalingsinfo for svenske medlemmer i norske ringer. Det arbeides med å opprette en svensk konto i Norge og en norsk konto i Sverige for å unngå de etterhvert store gebyrene for slike transaksjoner. Nærmere info følger.
Vi må ta opp igjen 3-års plan for NM-arrangementene småhund. Thorleif forsøker å nøste i NHKF's informasjoner da dette skal være protokollert der. Videre må vi alle trykke på ved enhver anledning.
Lena er avhengig av bra datautstyr for å skjøtte sin jobb. Vi bevilget inntil Kr 5.000 for innkjøp av nytt datautstyr.
Lena har laget en årsberetning for nettsidene. Dette tar vi opp på årsmøtet, som ble berammet til :
 
Søndag 16 mars 2014 kl 11.00 i Lier.
 
Langhus 28/29.01.2014
Thorleif Engh / sekr. NDR
 
Antall besøkende: 6950086 - Online: 37 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem