Styremøte VBD 18/8-14

Styremøte i Vestfold/Bukserud dreverring 18.8.14

Sted: Åsa. Tilstedeværende: Even-André Holmen, Roy Ørpen, Niklas Wister Ørmen og Gjermund Lie.

 

1: Styret er enig om å legge ut referater på drever.no

2: Arrangert blodsporkurs forsommeren 2014. 6 ekvipasjer deltok. 5 drever. 5 ekvipasjer kom til prøve, 4 stk foreløpig 2.pr eller bedre på blodspor.

3: Landstreff 2015.

Hvor skal det arrangeres:

-ved Buskerud Harehundklubb’s utstilling på Lampeland lørdag 30.05.2015

-Vi vil jobbe for å få et åpent medlemsmøte i regi av NDR

-Ønsker å ha avlsrådet til stede for informasjon på treffet.

- Styret vil danne en arrangements komité. Styret pluss 2 utenforstående.

-Er nedfelt på papir hva et landstreff skal innholde av styret i norsk dreverring 2013.

 

Ringkamp: fredag 28 nov. Arrangør: Telemark dreverring.

- fått forespørsel av leder i Telemark dreverring om endring av reglement.

Dette er en sak for neste årsmøte.

-Uerfarne/nye medlemmer oppfordres til å bli med.

- Styret legger ut et notat på drever.no angående ringkampen.

 

Klubbmesterskap: vi følger NM tabellen i henhold til jaktprøve reglement for rangering.

- Klubbmeterskapet i Buskerud må flyttes! Da det kræsjer med cacit prøve i Buskerud. Even Andre sjekker opp datoer..... ny dato blir lagt ut på drever .no

 

Eventuelt

- kun 36 medlemmer som har betalt hittil i år. ps husk å betale!

- Landskamp uttak. Nytt jaktprøve reglement i Norge og Sverige. De gamle uttakskriteriene er utarbeidet i henhold til jaktprøve reglementet. Med det nye jaktprøve reglementet bør det ses på om det skal brukes nye uttaks kriterier for landskampen for 2015. Eventuell forandring av uttakskriteriene må publiseres på drever.no før jaktprøvesesongen starter 1. sep 2014!

 

 

- Styret i Vestfold/Buskerud dreverring kommer med følgende forslag for uttakskriterier til landskamp 2015:

NM tabellen ligger til grunn for hver enkelt prøvedag i beregning av poengsum(lospoeng + egenskapspoeng).

Det er maks 5 starter som legges til grunn for uttaket. Det må være minimum 3 starter i Norge for at utenlandske starter skal medregnes. Det er de 3 første startene i Norge og de 2 første i utlandet som er tellende. Alternativt de 4 eller 5 første startene i Norge

 

Klubbmesterskapet i Vestfold/Buskerud kåres etter NM tabell.

 
Antall besøkende: 6950014 - Online: 33 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem