Styremte/rsberetning VBD 18/2-14

 

ÅRSBERETNING VESTFOLD/BUSKERUD DREVERRING 2013
 
 
Tirsdag 18.2.2014
Renseanlegget i Hokksund.
11 medlemmer fremmøtt.
Formann var ordstyrer.
Ingen innvendinger til innkallelse.
 
Årsberetningen ble opplest:
 
Styret 2013:
Formann: Anders Thorrud                                        Styremedlem: Gjermund Lie
Nestformann: Ulf Saasen                                         Varamann: Geir Leversby
Sekretær: Even-André Holmen                                Varamann: Thore Johansen  
Kasserer: Roy Ørpen                                                                                                                                                                                                         
 
På valg 2013: nestleder, sekretær, styremedlem og begge varamenn.
 
Årsmøtet:
Årsmøte ble avholdt på Øvre Eiker, renseanlegget. Det var 15 medlemmer som hadde møtt opp.
 
Medlemsmøter:
Det har ikke vært noe offisielt medlemsmøte i 2013.
Tilbud om felles julemiddag med BHK’s medlemmer 3. desember.
Styremøter:
Vestfold/Buskerud Dreverring har i beretningsåret avholdt 4 styremøter.
 
Landstreff: Ble avviklet 10. august på Røed Camping, Risør.
 
Ringkampen 2013
Ringkampen i år ble avholdt av Sørlandet Dreverring. Sørlandet vant foran Telemark.
Laget vårt bestod av følgende:
Eggekollen’s Taiga – Thomassen/Holmen – 2pr RÅ
KO Quto – Sivert Nilsen/Kay R Olsen – 2pr RÅ
Ronja – Thorrud/Johansen – 1pr RÅ
Romdølens Nikko – Niklas Wister Ørmen – 0pr
 
De 3 beste på prøven ble følgende:
1 plass. JW Nelle – Halvorsen Jan Willy og Vera
2 plass. Doverdalens Scott – Cato Landås
3 plass. Ronja – Thorrud/Johansen
 
 
Klubbmesterskapet 2012
Ble arrangert ifb med BHK sitt klubbmesterskap 8. november. 6 startende hvorav 4 var drevere, men kun 3 var medlem i ringen.
Etter endt prøvedag ble årets klubbmester: Eggekollen’s Taiga til Jørn-Inge Thomassen og Even-André Holmen med en 2pr RÅ.
 
Nr 2 Ronja til Anders Thorrud og Børre Johansen med 3pr RÅ
Stuttfots Zetti til Torben Hedegart fikk en 0pr.
 
NM 2013:
NM i år ble arrangert av Trøndelag Harehundklubb 9-10 november 2013.
Det stilte 10 drevere og 10 beagler.
Etter 1. dag ledet beaglen Broderens Tino til Øyvind Lukashaugen med 1pr Ha, 2pr Ha og 1pr Rå.
CACIT gikk til Jørn Aamand og hans Kvindølens Sandy.
Res-CACIT gikk til beaglen Lilymere Ricki til Sigmund Dehlin.
VBD stilte kun med 1 deltager i år.
«JW Ronja» til Kay R Olsen oppnådde 1pr Ha, 1pr Rå og 1pr Rev. Dette holdt til en 3 plass totalt.
Vinner av NM-2013 ble Jørn Aamand med Kvindølens Sandy!
Vi gratulerer med prestasjonene.
Landskampen 2013:
Denne ble i år arrangert i Rovaniemi, Finland. Vi hadde en deltager, Gjermund Lie med Stuttfots Ærko. Ærko ble trukket stor snømengde av fører og eier.
 
Vi gratulerer Terje Korsmo med Jw Tinka som Nordisk Mester 2013!!
 
Blodsporkurs:
Det var 14 påmeldte fordelt på 2 grupper. 1 gruppe i Kongsberg med Torben Hedegart som leder og 1 i Drammen med Jørn-Inge Thomassen og Kay R Olsen som ledere.
6 av disse hundene gikk til 1pr. Vi gratulerer!
 
 
Vi gratulerer Jørn-Inge Thomassen med Bakkeskogens Luna som ble kåret til Årets Guldhund i Värmland DK med 3x1pr. Rå og 2pr Rå! Enorm prestasjon av en unghund!
 
DREVER.no
En nettside som fortsatt brukes mye, og som oppdaterer mesteparten av det som skjer i drevermiljøet. Nettsiden trenger alltid noe stoff, så medlemmer oppfordres til å sende dette inn.
Web – ansvarlige: Lena Halvorsen.
 
Nye Champion-titler:
 
Kontigenten:
Kontigenten for kommende år ble økt til 200 kr. Foreslåes å holde den uendret for 2015.
 
Førstegangsstartende på en jaktprøve:
Vi minner igjen om at medlemmer som er førstegangsstartende med hunden sin, får refusjon av sin startavgift. ( tidligere styrevedtak ).
Styret i VBD oppfordrer alle de som i 2013 var førstegangsstartende, om å gi beskjed tilbake til kasserer for refusjon av startavgiften.
 
Medlemstall 31/12-2013
Medlemstallet for Vestfold og Buskerud Dreverring var pr 31/12-2013, 58 medlemmer.
Nedgang på 6 medlemmer fra i fjor.
 
Årsberetningen 2013 er utarbeidet av sekretær, Even-André Holmen.
 
 
Årsberetningen ble godkjent.
Kasserer Roy Ørpen la fram regnskapet og budsjett for neste år.
Regnskapet viste at ringen gikk med et underskudd på 2680 kr.
Budsjettet for neste år ble det lagt opp til et overskudd på 850 kr.
Kontigenten holdes på 200 kr for 2015.
 
 
Valg:
Formann Anders Thorrud, tar ikke gjenvalg, Even-André Holmen ble valgt.
Nestformann Ulf Saasen, ikke på valg.
Sekretær Even-André Holmen, ikke på valg, men ble valgt til formann, Niklas Wister Ørmen ble valgt til ny sekretær.
Kasserer Roy Ørpen, tar gjenvalg
Styremedlem Gjermund Lie, tar gjenvalg.
Varamann, Geir Leversby, tar gjenvalg
Varamann Thore Johansen, tar gjenvalg.
Revisor, Hans Kr Berg, tar ikke gjenvalg, Anders Thorrud ble valgt.
 
Valgkomite:
Trond Ripel, går ut, Kay R Olsen går opp som formann
Tomas Østvang, varamann
Jørn-Inge Thomassen, varamann
 
Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.
 
Kvelden ble avsluttet med pizza og sosialt samvær.
 
Årsrapport er skrevet av avtroppende sekretær.
 
 
Antall beskende: 6950095 - Online: 34 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem