rsmte stlandet13/3-14

 Årsmøte Dreverringen Østlandet 13/3-2014

 
Referat fra årsmøte Dreverringen Østlandet 13/3-2014 på Nebbenes Veikro nordgående kl 19.00
 
Det møtte opp 16 medlemmer og møteinnkallingen ble godkjent uten anmerkninger.
Regnskapet ble godkjent med en liten anmerkning. Det viste et underskudd på ca 5300 kroner.
 
Det var to innkomne saker til årsmøtet. Den første var at det ble en del reaksjoner da nettsiden til Dreverringen Østlandet ble lagt ned, derfor har styret bestemt å opprette ei ny nettside. Der legges det ut informasjon til medlemmene fortløpende.
Andre sak var revurdering av reglene ved kåring av Østlandets Unghund/Drever. Det ble bestemt at det nye styret utarbeider nye regler til denne kåringen.
 
Valgkomitèen hadde fått på plass kandidater til alle styrets verv, og styret for Dreverringen Østlandet for 2014 ble som følger:
 
Leder:                  Stian Bjørnerud               ny, valgt for ett år
Nestleder:         Ole Kr. Øfstås                   ikke på valg
Sekretær:           Hilde Gaustad                  ny, valgt for ett år
Kasserer:            Glenn Espen Sparby      ny, valgt for to år
Styremedlem:  Willy Gaustad                   gjenvalgt for to år
Vara:                     Leif Nordli                         gjenvalgt for ett år
Vara:                     Christer Jansson              ny, valgt for ett år
 
Revisorer:          Ole Lund og Roy Sandbekkbråten
Valgkomite:      Finn Hvalsbråten, Ole Lund og Bjørn Arild Aalborg
 
Ny leder blir ringens representant til styret i Norsk Dreverring.
 
Det var tre påmeldte både til kåringen av Østlandets Unghund og Østlandets Drever. Resultatene blir offentliggjort på Landtreffet.
 
Det ble informert litt om Landstreffet på Biri som ringen står som arrangør for. Og til slutt ble medlemmene oppfordret til å stille opp på standen til DRØ under Jakt og Fiskedagene på Elverum i august.
Møtet ble hevet klokka 19.40.
 
Etter møtet var det bevertning og avtroppende leder Bjørn Arild Aalborg fikk overrakt blomster som takk for sin innsats.
 
 
Referent
Glenn Espen Sparby
 
Antall beskende: 6950054 - Online: 32 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem