rsmte stfold 27/2-14

Referat fra medlemsmøte og Årsmøte i Dreverringen Østfold 27.02.2014.

Møtet fant sted på Veikroa Ditt gjestehus, Mysen 27.02.2014 kl 18.30.

Det møtte hele 22 medlemmer, det beste på flere år.

Av generell info ble det presentert flere resultater fra fjoråret. Men medlemmene er fortsatt ikke flinke til å melde inn. Frist for innmelding til premiering er satt til 31 mars. "Bøtta" fra Østfold HHK, plaketter til beste drever / nykommer samt for klubbkamp deles ut på beagle/dreversamlinga 25 mai, mens evt Championatskjold deles ut på Landstreffeet på Biri i juni.

Nær det gjelder aktiviteter framover kan nevnes felles samling beagle/drever i forbindelse med utstillinga på Høytorp Fort, Mysen, 25 mai. Dette er en søndag, men fom neste år vil utstillinga bli lagt til lørdag. Da gir det  oss en bedre mulighet for avslappet samling på ettermiddag/kveld lørdag med flere aktiviteter. En flott gest av Østfold HHK.

Det var også en pause med servering og loddsalg. Medlemmene fikk også anledning til å betale kontingenten til kasserer.

Så sto ÅRSMØTET for tur.

Årsberetningen ble godkjent med et par korrigeringer. Disse blir tatt inn i arkiveksemplaret samt at beretningen blir lagt ut på nettet.

Regnskapet for Norsk Dreverring blir ikke klart før Årsmøtet 16 mars. Styrets representant til møtet ble gitt fullmakt til å godkjenne regnskapet.

Regnskapet til Dreverringen Østfold ble gjennomgått av kasserer og han fikk (som vanlig) skryt for god orden og ryddighet.Revisorene hadde ingen anmerkninger. DRØ har hatt en "verdiøkning" på ca kr 5.000 gjennom 2013.

VALGkomitèens leder presenterte den jobben de hadde vært gjennom. Det fleste vervene hadde vært greie å besette men det var ikke funnet erstattere til leder(2 år) og sekretær (1 år). Det ble så forsøkt å løse dette i forsamlingen men etter mye fram og tilbake syntes en løsning der å da langt vekk. Sekretær kom med et benkeforslag på at styret og valgkomitèen skulle få jobbe fram mot samlingen 25 maimed dette  og at det skulle kalles inn til ekstraordinært årsmøte med valget som eneste tema. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Resultatet av valget ble da, som flg.:

Leder   -  Harry Skaarud    (2 års periode)   - fram til 25 mai

Sekretær   -  Thorleif Engh  (1 års periode)  -   fram til 25 mai

Kasserer   -  Bård Aamodt   -  2 år

Styremedl.  -  Ole Jørgen Henriksen  (nestl.)  -  1 år
                     Steinar Eriksen  -  2 år

Vara styremedl.  -  Per Edvin Bech  -  2 år
                         -  John Aamodt Haug  - 2 år
                         -  John Kristian Solbrekke  - 1 år

Revisorer  -  Per Edvin Beck  -  2 år
                -  Lars Minge  -  2 år

Vara revisor  -  Odd Lilleng  -  2 år

Valgkomitè  -  Ole Jørgen Henriksen  -  leder  -  1 år
3 års rullering -  Martin Stidahl  -  2 år
                     -  Kjell-Arve Kure  -  3 år

Møtet ble hevet kl 21.00.

4.03.2014 / Thorleif Engh / sekr.

LEDER  

 
Antall beskende: 6950113 - Online: 29 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem