rsmte Norsk Dreverring 16/3-14

Årsmøtet ble avholdt i Lier 16.03.2014 kl 11.00.

Til stede var : Bjørn Arild Aalborg, Lena Halvorsen, Geir Steine, Kjetil Bakke, Anders Thorrud, Ole Lund, Stian Bjørnerud, Even Andrè Holmen og Thorleif Engh.
 
Bjørn Arild Aalborg åpnet Årsmøtet ved å ønske alle velkommen. Så over til saksliste :
 
Pkt. 1 : REFERAT fra siste møte. Dette ble lest av sekretær og godkjent uten kommentarer.
 
Pkt. 2 : BREV fra Anne Marit Olsen. AMO hadde sendt brev i forbindelse med NHKF's 60 års jubileum 21 og 22 juni på Biri / Haraballet. Spørsmålet vedrørte evt premie fra dreverringen. Thorleif avklarer med AMO om hvem fra drevermiljøet som blir invitert til "festen".
For øvrig hjelper vi til på lørdag (NHKF's ansvar) med ring, parkering, oa. Ansvar søndag : Vest-Oppland.
 
Pkt. 3 : LANDSKAMP 2015. Kjetil Bakke hadde med søknad / bekreftelse fra Telemark Harehundklubb på at de tar ansvar som Teknisk arrangør av arrangementet. De forsøker å få det til CACIT-prøve.
 
Pkt. 4 : SKJOLD. Det finnes kandidater til Hedersskjold også i år. Navnene er ikke offentlige før Landstreffet på Biri. Kandidater til Championatskjold skal meldes inn innen utgangen av april 2014 og KUN gjennom ringenes sekretærer. Even og Thorleif tar dette videre fram til utdelingen på Biri.
 
Pkt. 5 : KOMITE - regelendringer. Det nedsettes en komitè for å se på behovet for evt regelendringer / -justeringer. Komitèen skal bestå av godt erfarne personer ( 3 ) og blir presentert så snart den er etablert.
 
Pkt. 6 : ÅRSBERETNING web. Lena hadde, som vanlig, gjort en god jobb og presenterte sitt imponerende materiale på en fortreffelig måte.
 
Pkt. 7 : LANDSKAMP 2014. Denne går i Sverige i regi av Värmlands Dreverklubb i Säffle den 5.12. Kandidater sender påmelding til Ole Lund INNEN utgangen av mai 2014. De som blir tatt ut til Landskampen, nå kalt Nordisk Mesterskap presenteres under Landstreffet på Biri. Uttakskomitè : Ole Lund, Even Andrè Holmen og Thorleif Engh. Lagledere : Ole Lund og Thorleif Engh.
 
Pkt. 8 : REGNSKAP NDR 2013. Regnskapet var revidert og godkjent iht statuttene. Viste et overskudd på kr 9.883. Det arbeides med å skaffe ytterligere en "hovedsponsor" til nettsidene.
 
Pkt. 9 : VALG i ringene. Østlandet har ny leder : Stian Bjørnerud. Østfold må ha et ekstraordinært årsmøte 25.05 da det ikke hadde lykkes å få erstattere til leder og sekretær.
Harry Skaarud og Thorleif Engh jobber "på overtid" fram til da. Vestfold / Buskerud har fått ny leder : Even Andrè Holmen. Sørlandet : ingen endring. Telemark har ny leder : Kjetil Bakke.
 
Pkt. 10 : VALG NDR.
Leder ( ny ) : Telemark / Kjetil Bakke
Nestleder : Østlandet / Stian Bjørnerud
Kasserer : Vestfold / Buskerud / Even Andrè Holmen
Sekretær : Østfold / Thorleif Engh ( fram til 25.05 ), erstattes av ny sekr da
Styremedlem : Sørlandet / Stian Benny Buflaten
 
Pkt. 11 : AVLSRÅDET..Forslag til nytt avlsråd sendt inn til NHKF innen fristen 15.02. Avlsrådet har hatt 37 forespørsler på parringer og godkjent 33. 101 valper av 212 registrerte. Dette er under 50% og altfor lite. Alvsrådet ønsker å framstå som et serviceorgan for dreverfolket og man burde i mye større grad bruke deres kompetanse.
Det er lite problemer med sykdom. Det skal bli utarbeidet en årsrapport for nettsidene.
 
Pkt. 12 : EVENTUELT. Det neste styremøtet blir lagt under Landstreffet på Biri. Tid / sted følger. Det kommer også til å bli utarbeidet en Årsberetning for NDR. NDR melder inn 2 observatører til RS-møtet 27.04.
 
 
Årsmøtet ble avsluttet ved at Kjetil Bakke takket for tilliten som ny leder og ønsket velkommen til videre godt samarbeide. Samtidig ble de avtroppende takket for god innsats.
 
April 2014 / Thorleif Engh ( sekr. )
 
Antall beskende: 6950157 - Online: 38 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem