Referat rsmter 2016
rsmte referat 2016 TDR
> rsmte NDR
rsmte NDR

  

Årsmøte NDR 2016

 

Valg:

Leder: Gjermund Lie

Nestleder: Geir Ove Dalby

Sekretær: Even-André Holmen

Kasserer: Bård Åmot

Styremedlem: John Bærø

Styremedlem: Ole Lund

Varamedlem: Kim Alund

Varamedlem: Lars Erik Minge

 

Saker:

 

Referat:

Skal ut på www.drever.no innen 14 dager etter møte. Godkjennes av styret før publisering.

 

Tilslutning Norske Harehundklubbers Forbund:

Alle årsmøter har stemt for dette. Avventer foreløpig mer utfyllende informasjon fra NHKF. Positivt at det åpnes for støttemedlemmer direkte til raseringen.

-Gjermund, Geir, Even-Andre og Baard jobber videre mot NHKF med integrering av rasering i NHKF.

 

Regnskap:

Regnskapet er godkjent med revisors bemerkninger. NDR trenger å øke sine inntekter og kutte sine kostnader, styret i NDR ønsker å holde samme aktivitetsnivå som tidligere år. For da å klare sine økonomiske forpliktelser  i fremtiden har styret satt opp ett budsjett for 2016 som gir god balanse.  Styret skal følge opp utestående fordring på 4.600,- fra 2013.

 

Økonomi:

Geir tar kontakt med Kenneth angående oppretting av fane oppdrettere/kennler på www.drever.no. Denne skal inneholde kennelnavn, kontaktinformasjon, eventuelt link til hjemmeside. Pris: 500,- per år.

Det blir vedtatt egenandel for Championatskjold, denne settes til 200,-

 

Medlemstall per 31.12.15:

Østfold                                               68 medlemmer

Østlandet                                64 medlemmer

Vestfold/Buskerud     47 medlemmer

Telemark                                57 medlemmer

 

 

NDR betaler for stand på Jakt og Fiskedagene på Elverum. Østlandet har her hatt ansvaret og har bemannet denne på lørdagen da det er raseparade og stort trykk. Det er ønskelig med folk på stand også om søndagen da vi betaler for hele perioden. Geir legger ut anonse via Kenneth på www.drever.no med mer utfyllende informasjon om dette når det nærmer seg.

 

Championatskjold:

Meldes inn til sekretær i NDR på even.andre.holmen@gmail.com Frist 1/4.  Innbetaling til konto 1206.92.57656 innen 1/4. E-post må inneholde navn på eier, hund og reg. Nr.

Egenandel: 200,-

 

Landstreff 2016:

Arrangeres i år av Telemark, se www.drever.no for mer info.

 

2017: Østfold

2018: Østlandet

 

Nordisk Mesterskap 2016:

Arrangeres i år i Finnland. Kun hare og revepremier teller til uttakt. Ole Lund tar imot påmeldinger. Sendes til Ole Lund, Stokkeveien 250, 2040 Kløfta eller e-post o-lalund@online.no. Påmeldingsfrist: 1/5-16.

 

Endring i ordlyd uttaksregler nordisk mesterskap:

Prøver i Finland og Danmark er ikke tellende for uttak til Nordisk Mesterskap da disse ikke er tilsvarende norske og svenske jaktprøver.

 

Lagledere 2016:

2 stk. Velges ved et senere tidspunkt.

 

Norgesmesterskap Småhund 2016:

Arrangeres i år av Buskerud Harehundklubb. Sted: Lampeland, Flesberg. 11-12/11-

2017: Vestfold.

 

Drevprøver på klauvvilt i januar/februar:

NDR er positive til en prøveperiode i henhold til forslag. Innspill som er kommet NDR i hende skal presenteres forbundsstyret. Gjermund følger opp dette.

 

Avlsråd:

Tidligere styre i NDr har sendt inn forslag på 2 representanter til valgkomiteen i NHKF. Det ble en diskusjon rundt prosessen og fremgangsmåten ved dette. Forslaget som er sendt inn står og vi ser framover å håper på et godt samarbeid videre med avlsrådet.

 

Nytt styremøte planlagt 7/5-16.

            

 
Antall beskende: 7112092 - Online: 4 - Sist oppdatert: 28.11.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem