Styremøte NDR 4/9-2016

 Styremøte NDR 4/9-2016

 

Sted: Veme

 

Fremmøtte: Gjermund Lie, Geir Dalby, Even Andre Holmen, Bård Aamodt, Kim Alund,

Ole Lund,

Fra avlsrådet møtte Øyvind Hårstadhaugen for å legge frem ett forslag som var sendt ut på høring fra avlsrådet.

Agenda:

1.     Gjennomgang av saker fra forrige referat

2.     Høring fra avlsrådet

3.     Eventuelt

 

Landstreff:

Etter landstreff 2016 skal de 3 siste års landstreff evalueres, gjennomføring, pris, tilbud, beliggenhet for eventuell revidering av retningslinjene for Landstreffet.

4/9. Evaluering utsatt til neste møte.                   

Hederstegn:

Hederstegn er tildelt: Ole Lund, Anne-Margrethe Tangen, Bjørn Tønnesen, Anne Marit Olsen, Torben Hedegart,

Det ble diskutert modell for videre tildeling av hederstegn. Styret i NDR ber lokalringene foreslå kandidater til hederstegn. Forslag må komme til årsmøte i NDR.

4/9 Sekretær må sende ut påminnelse om dette til lokalringene i god tid før årsmøtene.

Tilslutning Norske Harehundklubbers Forbund:

Etter behandling i lokale dreverringer så ble vår innstilling til Forbundet at vi var positive til forslaget

Forslaget ble behandlet på RS. Klubbene var positive til å ”innlemme” raseringer i forbundet. Det vil da bli mulighet til å søke om innlemmelse i forbundet for oss i Dreverringen.

Det vil medføre noen vedtektsforandringer.

Styret har satt ned en arbeidsgruppe bestående av Gjermund, Geir, Even-Andre og Baard. Som jobber videre med denne saken

4/9 Intet nytt. Avventer NHKF

3 årsplan for Småhund-NM:

2016: Buskerud HK

2017: Vestfold HK

2018: Trøndelag HK

Nordisk Mesterskap 2016:

Lagledere: John Bærø og Kim Alund.

4/9 Deltagere er presentert på drever.no. all info blir publisert på drever.no.

Oppdretter liste på drever.no

16 stk ”meldt inn” til drever.no. Mangler en del utfylte skjemaer med kontaktinformasjon fra disse. Kenneth følger opp hver oppdretter slik at vi får inn så god informasjon som mulig.

Mange oppdrettere har betalt allerede. Det ble enighet om at de som nå har ”annonsert” har sett hvordan layout har blitt og at vi sender en betaligsoppfordring med forfall 15 juni.

4/9 Even Andre sjekker opp hvem som ikke har betalt og sender ut betalingsvarsel.

Harehunden.

Vi må holde frister og vi har som mål å ha ett innlegg fra drevermiljøet i hvert nummer av harehunden.

4/9 Kim følger opp neste frist for innsending. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra med artikler!!!!

Avlsråd: 4/9 Det ble en diskusjon ang. utsendt høringsnotat fra avlsrådet. Det ble konkludert med at avlsrådet ønsket å revidere forslaget og at dreverringen ville få oppdatering etter hvert.

 

Referent: Gjermund Lie

 
Antall besøkende: 6950150 - Online: 35 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem