Medlemsmøte NDR 21/05-2016

  Referat medlemsmøte NDR 21.05.2016

Sted: Vindfjelltunet Dato: 21.05.2016

Møteleder: Gjermund Lie

 

I forbindelse med Landstreffet for Dreverringen ble det arrangert medlemsmøte.

Møteleder åpnet møtet med litt informasjon om styret og hvordan vi ønsker å jobbe med forskjellige saker. Medlemmer ble også oppfordret til å komme med innspill til styret.   Styret hadde på forhånd følgende saker som styret ønsket debattert på medlemsmøtet.

Debatt om følgende saker:

1. Championatregler for utstillings championat:

2. Championatregler for Jaktchampionat

3. Hvordan skal vi få aktivitet i sørlandet`s drevering igjen

4. Oppfordring til medlemmer om å aktivt delta i profilering av dreveren.

5. Kåring av Årets Hunder i lokalringer og NDR

Presentasjon av:

6. Uttak Landskamp

7. Utdeling Championatskjold

1. Vi hadde en bra debatt der alle fikk mulighet til å uttale seg. Konklusjonene ble at styret i NDR skal jobbe aktivt med  å forandre reglene for utstillingschampionat. Det var ett klart flertall blant medlemmene som mente at 3XCK burde bli kravet. Styret jobber videre med saken.

2. Det ble en kort debatt om jaktchampionatreglene. Det kom synspunkter for svensk modell og eventuelt  «harechampionat».  Medlemsmøtet konkluderte med at nåværende championatregler ikke skal forandres.

3.  Når det gjelder aktivitet i Sørlandet`s dreverring så kom det ingen forslag til hva som skal til for å få til aktivitet der igjen. Medlemmene ble oppfordret til å snakke med tidligere medlemmer og ildsjeler og gi tilbakemelding til styret hvis det er noe vi kan gjøre/bidra med.

4. Profilering av Dreveren er viktig. Medlemmene ble oppfordret til å bidra med artikler til bladet Harehunden som kommer 4 ganger i året.

5. Styret ønsker at samtlige ringer skal ha kåring av årets hunder. Det ble debattert litt om hvorfor det i sin tid ble kuttet ut kåringa av årets hunder. Etter litt diskusjon og faktainformasjon ble det av medlemsmøtet ett klart flertall for at styret skal lage statutter for slik kåring får jaktprøvesesongen starter.   Styret ble oppfordret til å se på de statuttene som i dag brukes i lokalringene. Styret jobber videre med saken og oppfordrer medlemmer til å komme med eventuelle innspill via leder i lokalringen.

6. Uttak Nordisk: det ble informert litt om uttakskriterier og historien/opprinnelsen til avtalen ang Nordisk Mesterskap. Medlemmene hadde ingen innvendinger  til uttakskriteriene. 

Følgende 4 hunder er tatt ut til å representere det Norske laget:

            1.     14751/08 Vivva                                           128 poeng      Eier: Terje Korsmo

            2.     SE48890/2012 Myllevångens Martha              112 poeng      Eier: Hans Simensen

            3.     56873/10 Jegerens Arielle                             68 Poeng        Eier Marie Edland    

            4.     NO47118/12 Haresporet`s Nix Titan              44 Poeng        Eier: Arne Olsby

Reserver:   

           1.     32881/13  Haresporet`s Nix Nikita                  30  Poeng       Eier: Finn Hvalsbråten

           2.  NO35444/10 Haresporet`s Nix Baron              30  Poeng       Eier: Arne Olsby

7. Det ble delt ut Championatskjold. De fleste var tilstede, for de som ikke var tilstede så var det noen som tok med seg skjoldene og leverer de til eier. Bilder og navn blir presentert i egen artikkel på drever.no.

Møtet ble avsluttet med trekning av lotteriet. Alle premier er på vei til sine vinnere.

Det ble til slutt rettet en stor takk til alle som har sponset med premier til loddsalget og til alle som bidro med å kjøpe lodd. Østfold Dreverring hadde solgt loddet som ble trukket på hovedgevinsten: GARMIN Alpha med T5Mini. Premien er på vei til sin nye eier!!

Referent:  Gjermund Lie             

Referat godkjent av: Kenneth Johnsen        

 

Takk til Telemark Dreverring som arrangerte årets Landstreff!!               

 
Antall besøkende: 6950152 - Online: 36 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem