Styremøte NDR 7/5-2016

  Styremøte NDR 7/5-16

 

Sted: Eikern.

 

Fremmøtte: Gjermund Lie, Geir Dalby, Even-Andre Holmen, Bård Aamodt, Kenneth Johnsen, Kim Alund, Ole Lund, John Bærø.

 

Landstreff:

Etter landstreff 2016 skal de 3 siste års landstreff evalueres, gjennomføring, pris, tilbud, beliggenhet for eventuell revidering av retningslinjene for Landstreffet.

Landstreff 2016 er under kontroll fra arrangør sin side, Telemark dreverring.

BIR/BIM fat er bestilt fra Tone Jakobsen.

Landstreff 2017: Østfold

 

Championatskjold:

Championatskjold skal bestilles med reg.nr., navn på hund og eier. Titler må eier eventuelt gravere inn selv i etterkant.

 

Hederstegn:

Hederstegn er tildelt: Ole Lund, Anne-Margrethe Tangen, Bjørn Tønnesen, Anne Marit Olsen, Torben Hedegart,

Det ble diskutert modell for videre tildeling av hederstegn. Styret i NDR ber lokalringene foreslå kandidater til hederstegn. Forslag må komme til årsmøte i NDR.

 

Fra RS 2016 :

Det var 2 saker som ble behandlet på møtet som vi i NDR har hatt på høring.

 

Sak 1: Drevprøver på klauvilt i Januar og Februar.

Etter behandling i lokale dreverringer så ble vår innstilling til Forbundet at vi var positive til forslaget om en prøveordning frem til neste regelrevisjon.

Saken ble debattert på RS. Etter avstemningen så ble det dessverre ikke flertall for forslaget.  

 

Sak 2: Tilslutning Norske Harehundklubbers Forbund:

Etter behandling i lokale dreverringer så ble vår innstilling til Forbundet at vi var positive til forslaget

Forslaget ble behandlet på RS. Klubbene var positive til å ”innlemme” raseringer i forbundet. Det vil da bli mulighet til å søke om innlemmelse i forbundet for oss i Dreverringen.

Det vil medføre noen vedtektsforandringer.

Styret har satt ned en arbeidsgruppe bestående av Gjermund, Geir, Even-Andre og Baard. Som jobber videre med denne saken.

Avlsråd: valg av representanter.

NDR hadde sendt inn forslag til avlsrådsmedlemmer. Etter valget vil avlsrådet for drever ha følgende medlemmer: Anne Margrethe Tangen, Ole Lund. Øyvind Hårstadhaugen samt varamedlem: Knut Jørgen Norby.

 

3 årsplan for Småhund-NM:

2016: Buskerud HK

2017: Vestfold HK

2018: Trøndelag HK

 

Avlsråd:

Ikke konstituert ennå etter RS, konstitueres snarlig, trolig på Landstreffet hvis ikke før.

Det blir trolig fra avlsrådets side foreslått nytt maks antall for hannhunder. Det ble videre diskutert verdien av slike retningslinjer og eventuell avlssperre.

Det ble stilt spørsmål til avlsråd ang:

  1. Eventuelle konsekvenser for hannhunder på hannhundliste ved grove og mindre grove brudd av avlsrådets retningslinjer for parring?
  2. Plan for eventuell revidering av RAS. Når og hvordan kan det fremmes innspill til forandringer?
  3. Hva med hannhunder som ikke står på avlsrådets hannhundliste. Skal disse anbefales eller ikke anbefales?

 

Avlsrådet ble oppfodret til bedre oppfølging av hannhundliste og parringsliste?

Styret i NDR påpekte overfor avlsrådet ved Ole Lund at det er ønskelig med ett godt og åpent samarbeid. Det ble også diskutert om informasjon om sykdomstilfeller (Ødem) skal publiseres på NDR sin hjemmeside. NDR sitt styre mener det er uaktuelt å publisere tilfeller som ikke det er vetrinærattest på. Denne saken vurderes videre. Inntil videre så publiseres kun tilfeller med vetrinærattest! 

 

Uttak Nordisk Mesterskap:

Er under kontroll. Det er krav om medlemskap i NDR for deltagelse. Medlemskap på påmeldte sjekkes og deltakere presenteres på landstreffet.

Lagledere blir John Bærø og Kim Alund. 

 

Oppdretter liste på drever.no

16 stk ”meldt inn” til drever.no. Mangler en del utfylte skjemaer med kontaktinformasjon fra disse. Kenneth følger opp hver oppdretter slik at vi får inn så god informasjon som mulig.

Mange oppdrettere har betalt allerede. Det ble enighet om at de som nå har ”annonsert” har sett hvordan layout har blitt og at vi sender en betaligsoppfordring med forfall 15 juni.

 

Sponsorer:

NDR har fått tilbud om sponsing av årets landskamp.

Styret vedtok at slik sponsing er noe vi ønsker å få på plass retningslinjer for. Inntil videre så vil styret samarbeide med hver enkelt sponsor og fordele sponsormidler på deltagere og arrangement i hvert enkelt tilfelle.

 

Økonomi:

Vi jobber videre med loddsalg og budsjettet som er vedtatt. Under kontroll.

Kassererne i hver lokalring oppfordres til å sende en betalinspåminnelse til tidligere medlemmer som i år enda ikke har betalt. (SMS eller Faktura)

 

Dreverstämma med Avelskonferens 2016

SDK arrangerer Dreverstämma med avelskonferens i Tällberg 17-19 juni.

NDR ønsker å sende en til 2 representanter dit. Økonomien i NDR tilsier at dette ikke er mulig. Leder og nestleder vurderer å reise, Deltagelsen vil bli dekket av deltagerne selv eller eventuelt ”øremerkede” sponsormidler.

 

Artikler Harehunden.

Det er ønske om å få laget en artikkel til hvert nummer av Harehunden som omhandler dreveren. Kim sørger for artikkel om våre nye championer i neste nummer.

 

Neste styremøte:

Vindfjelltunet Lørdag 21.05.2016 kl 12:30

 

Referent Even Andre

 
Antall besøkende: 6950106 - Online: 33 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem