rsmte 2016 stlandet Drever Ring

 Årsmøte 29.02.2016. kl 1900 Nebbenes Nord

Tilstede: styret + 8 medlemmer. Til sammen 15 stk.
 
Sak 1. 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent
 
Sak 2.
Valg av ordstyrer:  Bjørn Arild Aalborg
 
Sak 3.
Godkjenning av saksliste:  Godkjent
 
Sak 4.
Skrive under årsmøte protokoll:  Christer Jansson og Kim Alund
 
Sak 5.
Årsberetning:  Godkjent
 
Sak 6:
Regnskap:  Kasserer Glenn Espen Sparby la frem regnskapet og det ble godkjent.
 
Sak 7:
Endring av kontingent:  Uendret. Fortsatt 200 kr.
 
Sak 8:
Innkommende saker:  Ingen saker har kommet inn.
 
Sak 9:
Valg:  Nye styret:
Leder:                      Geir Dalby                        Gjenvalg 1 år     2016-2017
Nestleder:              Ole Kristian Øfstås          Ikke på valg       2015-2017
Kasserer:                 Glenn Espen Sparby      Gjenvalgt 2 år    2016-2018
Sekretær:                Hilde Gaustad                  Ikke på valg      2015-2017
Styremedlem:        Willy Gaustad                  Gjenvalgt 2 år   2016-2018
1 vara:                      Kim Alund                        Ny 1 år               2016-2017
2 vara:                     Christer Jansson              Gjenvalgt 1 år   2016-2017
Valgkomiteen: Leder Bjørn Arild Aalborg, Stian Bjørnerud og Morten Skjølås
Revisorer:  Gjenvalgt Ole Lund og Roy Sandbekkbråten
 
Sak 10:
Utdeling av fat til Østlandet`s Drever og Unghund:
Styret vil få gratulerer Terje Korsmo med Bloksbergets Vivva som vinner av Østlandet`s Drever 2015 med 20 poeng.
Styret vil også få gratulere Kenneth Olsen med Kværnhus Fabian som vinner av Østlandet`s Unghund 2015 med 13,3 poeng.
 
Sak 11.
Innkommende saker fra NDR:
1. Jaktprøver etter jul i januar/februar på hjort og rådyr. Dette ble det stemt over 9 for og 3 mot.
2. Høringsutkast: Integrering av raseringer til Norsk Harehundklubbs Forbund. DRØ stiller seg positive til dette.
 
Representanter til NDR:  Geir Dalby og Kim Alund.
 
Ole Lund informerte litt fra avelsrådet.  I løpet av 2015 har det vært større etterspørsel enn det er tilgjengelig valper.
Vi hadde salg av lodd. Salget ble på 1135 kr.
Landskampen vil bli arrangert i finland øst i 2016.
 
Referent Hilde Gaustad
 
     
 
 
Antall beskende: 6947616 - Online: 43 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem