Møte 09.05.2015, Lier

 Årsmøte i Avlsråd for Drever, Lier 9/5-15  

Tilstede: Ole Lund, Anne Margrethe Tangen og Lena Halvorsen.

  • Konstituering av rådet:
- Leder: Ole Lund
- Avlsrådgiver: Anne Margrethe Tangen
- Valpeformidler/sekretær: Lena Halvorsen
- Varamedlem: Glenn Espen Sparby
 
  • Fjordåret:

Regnskap og årsrapport for 2014 ble gjennomgått og godkjent.

- Hele 95% av alle paringer i 2014 har blitt behandlet av Avlsrådet.

- Det var et lavt antall valper for drever i 2014, med kun 118 registrerte.

- Den største årsaken til dette er at i hele 40% av paringene som blir gjennomførte, går tispene tomme. Hva som igjen er årsaken til dette er mange, men ofte er det fordi tispene blir paret på feil tid. Paringer må planlegges i god tid, og det er ofte lurt å sette tispen igjen hos hannhund noen dager for at de skal bli konfortable med hverandre. I tillegg må man da passe på å være ute i god tid, slik at ikke det er for seint når hundene først begynner å finne tonen. I tillegg bør tispeeier ha satt seg inn i syklusen til sin hund, og skal paringen gå via Avlsrådet skal dette være gjort FØR paringen finner sted. 

- Kullstørrelsen ligger i snitt på 5,6 valper.

- Det er benyttet 16 ulike hanner til paringer i 2014.

- Gjennomsnittlig alder på tisper/hanner i avl er 5 år. 

- Gjennomsnittlig innavlsprosent på kullene er 1,33%.

 

  • Hannhunder:

- 3 hanner går ut av hannhundlista.

- 9 nye hannhunder er søkt om og godkjent av Avlsrådet.

- Skjema for å søke om å komme inn på Hannhundlista ligger nå ute på nett for utfylling. 

- Alle hanner på lista fra 2015 må fylle ut søknadsskjema og legge ved bilde. 

- Lena kontakter de hannhundeiere på lista fra tidligere som står uten bilde.

 

  • Lungeødem:

Lungeødem er ikke et problem for rasen. Likevel arbeider Avlsrådet med å kartlegge symptomer og mulige årsaker rundt ødem. Innrapporteringene gjelder kun de tilfeller som er diagnostisert av veterinær, for å luke ut "selvdiagnostiserte" tilfeller. Dette er et viktig arbeid i prosessen med å finne mulige "triggere" og årsaker til utviklingen av lungeødem. Detet er et langsiktig prosjekt, men som vi etterhvert håper vil kunne gi oss mer riktig kunnskap rundt denne diagnosen. Selv om lungeødem ikke er et problem for rasen idag, er det viktig å tilegne seg kunnskap slik at man kan stille forbedredt dersom det skulle øke i omfang i senere år. Avlsrådet anbefaler derfor alle eiere av en drever med påvist lungeødem om å ta kontakt. 

 

  • Harehunden:

Avlsrådet må bli flinkere til å annonsere i Harehunden. Dette jobbes videre med. 

 

Ref. Lena Halvorsen

 
Antall besøkende: 6950044 - Online: 30 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem