Mte 15.03.2014, Klfta

 Referat fra Avlsrådmøte NHKF Gardermoen, & møte Kløfta 15/3-14

 
Tilstede: Ole Lund, Anne M.Tangen, Lena Halvorsen.
 
Avlsrådmøte NKHF: 

Hensikten med denne samlingen i regi av Forbundet var at avlsrådene skulle få anledning til å utveksle erfaringer og kunnskap rundt utfordringer og nyheter de  møter i sin hverdag.

Alle avlsrådene så nær som "hygen" og "schiller" møtte med én eller flere representanter. Noe av det som ble gjennomgått var:

  • Avlsrådenes egne redegjørelser om avlssesongen 2013 på grunnlag av innsendte rapportskjemaer. Avlsdataene for hver rase blir hvert år nedtegnet i disse standardiserte skjemaene hvor det framgår en rekke ting, blant annet hvor mange anbefalinger/godkjenninger som er gitt, tall på gjennomsnittlig innavlsprosent, gjennomsnittlig kullstørrelse, alder på avlshundene med mer. Dette var gjenstand for nærmere omtale.
  • NKK åpnet i 2013 for å innføre avlssperre/registreringssperre dersom hanner blir brukt mer enn det som kan anses som forsvarlig. Dersom noen "raser" ønsker å sette en slik grense, så må det fremmes av det respektive avlsrådet og vedtas på forbundets Representantskapsmøte. Sverige innførte avlssperre for schiller (6 kull), finskstøver og hamilton (begge 10 kull) allerede i 2003, og for luzernerstøver (5 kull) i 2007. Finland har innført registreringssperre når antall avkom overstiger et gitt antall etter en og samme hanhund. Hvorvidt noe tilsvarende er påkrevd og hensiktsmessig for oss ble diskutert uten at endelige konklusjoner ble trukket. Det eneste en kan si med sikkerhet, er at det ikke er et tiltak egnet for de minste rasene.
  • Kan bruk av hunder som har gjennomgått hyppige antibiotikabehandlinger føre til nedsatt immunforsvar på deres etterkommere? Spørsmålet ble luftet og diskutert uten at det var lett å komme med  bastante svar. Vi vet at det i dag foregår en utstrakt bruk av antibiotika mot øre-, nese- og øye-infeksjoner. Er det sånn at mange av dagens gode prøvehunder aldri ville nådd fram, og dermed heller ikke bli brukt i avl, for la oss si 25 år siden da denne behandlingen sjelden ble gjort? Skepsisen til antibiotikabruken er i alle fall reist blant så vel medisinske som genetiske fagfolk.
  • Deltakerne var unisont positive til å oppfordre til bruk avlsindekser. Det som menes med avlsindeks her, er som følger: Dersom hunden X kommer fra et kull på 6 individer og 3 er jaktpremiert, så skrives X sin indeks slik: (3/6). Det var enighet om at indeksen kan fortelle mer om hundens genetisk verdi, enn det prestasjonene til X forteller om det samme. Avlsrådene vil oppfordre så vel oppdrettere som hanhundeiere til i større grad å begynne å bruke dette

 

Referat fra møtet i Avlsråd for Drever:

  • Gjennomgang av nye hanner til hannhundlista
  • Gjennomgang av ønskede paringer, gjennomførte paringer,  og ellers listen på nett
  • Svart på brev fra Gjermund Lie.
 
Antall beskende: 6950116 - Online: 29 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem