Møte 27.05.2017 Mysen

 Referat fra møte i avlsrådet for drever 27.05.2017

Møtested: Høytorp Fort, Mysen

Tilstede;

Ole Lund (avtroppende leder), Anne-Margrethe Tangen, Torbjørn Haugen, Knut J. Nordby og Øyvind Hårstadhaugen.

 

1.      Referat fra forrige møte

Fra forrige møte var det et par uavklarte detaljer. Disse ble diskutert, og referatet deretter justert og godkjent.

2.      Konstituering

Avlsrådet ble enige om følgende rollefordeling:

Leder; Anne-Margrethe Tangen

Avlsrådgiver; Torbjørn Haugen

Valpeformidler/sekretær; Øyvind Hårstadhaugen

Vara; Knut J. Nordby

 

3.      Valg av representant til styret i NDR

Ole Lund har representert avlsrådet i styret i NDR de siste årene. Når Lund nå går ut, ble Anne-Margrethe Tangen valgt til ny representant til styret.

4.      Revisjon av jaktprøveregler

NHKF har nedsatt en komité som skal jobbe fram en mindre revisjon av jaktprøvereglene frem mot 2019. Siden ingen av medlemmene i komitéen har tilknytning til småhundmiljøet ble avlsråd og raseringer for drever og beagle invitert til å komme med innspill.

Raseringene har tidligere i vinter hatt en diskusjon og blitt enige om en uttalelse, som også er forelagt avlsrådet. Vi stiller oss bak disse innspillene.

5.      Status parringer/ledige valper – info fra oppdrettere

Oppdrettere med planlagte/gjennomførte parringer må bli flinkere til å gi beskjed om status til avlsrådgiver og valpeformidler. Slik det er nå, så blir nyheter stort sett fanget opp på sosiale medier. Tisper som går tomme er like interessant som de som er bekrefta drektige eller har nedkommet.

6.      Statistikker, hva har vi behov for, og hva kan vi hente ut eller lage selv

Vi jobber med å få på plass en statistikk som viser alle prøvestarter fra 2010 og fremover. Statistikken vil bli oppdatert for hver sesong fremover. I tillegg til navn/nummer på startende hund, vil også navn/nummer på foreldre komme på plass etter hvert. Denne statistikken vil også kunne kombineres med uttrekk fra DogWeb, slik at vi får oversikt over antall kull, antall avkom, og derigjennom også gjennomsnittlig kullstørrelse. Statistikken vil være til internt bruk i avlsrådet, men det kan tenkes at deler kan publiseres offentlig, sees i sammenheng med hannhundliste etc.

7.      Hannhundlista, revisjon og status

Hannhundlista ble gjennomgått på forrige møte. Vi ønsker oss større variasjon, og vil gjøre en jobbe gjennom sommeren for å få inn flere nye hanner til neste avlssesong.

8.      Møteplan/kurs

Tidspunkt for neste møte ble ikke fastsatt. Et møte i forbindelse med ledermøtet i NHKF kunne vært praktisk, men det avhenger av om vi får saker innen den tid.

NHKF planlegger å kjøre kynologikurs for sine avlsråd i løpet av 2018.

9.      Evt

Krav til NUCH

Under årets RS var det forslag om å endre brukskrav til å oppnå utstillingschampionat. For vår rase, er kravet at hunden skal ha minimum en 1. premie på jaktprøve. Dersom 1. premien er oppnådd på rådyr eller rev, må hunden i tillegg ha minimum en 2. premie på hare. Ut fra gjeldende regler, så kan en hund med 1. hjort faktisk søke om, og få godkjent sitt UCH etter tre oppnådde Cert. Det kommer en sak fra forbundet på høring til avlsrådene om at brukskravet til UCH endres til minimum 1. premie på tillatt losdyr.

Saken ble drøftet, og vi mener at en hund som er rasetypisk og holder kvaliteten bør kunne oppnå et UCH uavhengig om den jager hare eller ei. Det å bevare dreveren som en kombihund bør i første rekke søkes å ivaretas gjennom jaktprøver og krav til jaktchampionat.

I samme forbindelse kom spørsmålet om det er heldig at JCH kan oppnås med 3x1.Ha, all den tid drever skal være en kombihund.

Elektroniske kritikker

NKK har ute på høring spørsmål til klubbene om innføring av elektroniske kritikker på alle utstillinger, slik det er innført på NKK utstillinger. Avlsrådene er ikke høringsinstans, men vi ser positivt på forslaget.

 

Ref: Øyvind Hårstadhaugen

 
Antall besøkende: 6949961 - Online: 381 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem