Mte 08.01.2017 Klfta

 Referat fra møte i avlsrådet for drever 08.01.2017

 

Møtet avholdt hos Ole Lund på Kløfta

Til stede:

Ole Lund

Anne-Margrethe Tangen

Knut J. Nordby

Øyvind Hårstadhaugen

 

 

1.       Ref. fra siste møte

Referatet fra forrige ble godkjent.

 

2.       Fremming av saker for avlsrådet

Det ble drøftet litt hvem som har adgang til å fremme saker for avlsrådet, i forhold til medlemskap i forbundet eller ring, siden avlsrådet er underlagt forbundet og foreslått av NDR. Det vil være svært vanskelig å kontrollere tilknytning, samtidig som det er svært får saker som fremmes for oss. Det at alle har adgang til avlsrådet er derfor ikke noe problem.

 

3.       Hannhundliste

Hannhundlista ble gjennomgått.

Vi er bekymret for manglende bredde på hannhundsida. Noen få linjer dominerer sterkt. Avlsrådet vil jobbe aktivt med å få inn nye hunder når inneværende prøvesesong er avslutta og resultater foreligger.

Vi har fått inn noen nye hunder i høst.

4 hunder tas ut:

09521/06 Prikk (alder)

20311/07 SE Fant (alder)

13012/07 Seier (alder)

15419/08 Hveemsåsen’s Iver (etter eiers ønske)

 

4.       Avlshunder med sykdom/skader

Avlsrådet har via tredjeperson fått melding om hunder som er behandlet for skader. Når en avlshund rammes av sykdom eller skader som kan være arvelig, må eier være åpen på dette overfor avlsrådet.

 

5.       Lungeødem

Vi har i løpet av sesongen mottatt rapport på to hunder som er rammet av lungeødem:

14707/07 Dagdriverens Alois (17088/03 Blixen – S42766/2002 Tuthammarens Acke II)

NO38794/13 My (NO43177/09 Klingagårdens Mira – 26505/08 Pivo)

Begge tilfeller er med veterinærattest.

 

6.       Høring NDR. 

Høsten 2016 sendte avlsrådet tre forslag til høring hos NDR som gikk på bruk og godkjenning av hanner utenfor hannhundlista.

Dersom det skal slippes opp på praktisering av hannhundliste, må dette sees i sammenheng med andre tiltak.

I RAS er nå antall avkom pr hannhund satt ned fra 60 til 50. Enkelte hunder overskrider dette, selv om de står på alvsrådets hannhundliste. Vi har ikke mange «matadorer» i Norge, men enkelte hunder får alt for mange avkom på kort tid. Dette er med på å redusere avlsbasen vår. NKK anbefaler at ingen hunder bør ha mer enn 5% av registrerte valper på femårsbasis etter seg. For vår rase utgjør dette p.t 50-55 valper. For raser med høye registreringstall er anbefalingen 2%.

I Finland er det allerede innført registreringssperre for Drever. Sverige har begynt å snakke om dette i forbindelse med revidering av sin RAS. Avlsrådet i Norge ønsker å jobbe med dette for evt å fremme forslag om å innføre registreringssperre. Det er ønskelig å involvere Sverige i arbeidet.

I arbeidet med bakgrunn og grunnlag vil det være naturlig å holde tett dialog med forbundet og i samarbeid med ringer/NDR.

 

7.       Begrensning på antall valper før hannhund slippes til fortsatt avl.

Avlsrådet ønsker å se resultater av avlen, og vil ikke anbefale/godkjenne mer enn maks 3 kull på en hanne før den settes på vent inntil resultater foreligger. Når minst ett avkom fra to ulike kombinasjoner kan vise til premiering på jaktprøve, kan den aktuelle hannen slippes til igjen.

 

8.       Beretning, regnskap og rapportskjema.

Vi skal levere årsberetning, regnskap og rapport til forbundet innen 01.02.2017. Oppgavene i forhold til denne rapporteringa ble fordelt.

 

9.       Eventuelt

Flere kull har vært rammet av til dels store mageproblemer i løpet av 2016. Dette har også vært tilfelle hos flere andre raser. Det mistenkes at det er et virus som forårsaker kraftig diaré hos valpene etter avvenning. Viruset er ikke identifisert, og vi håper dette ikke vil eskalere utover 2017. Dersom oppdrettere mistenker at de har fått dette, så kan avlsrådet formidle kontakt til andre som har vært rammet, samt veterinærmiljøer som har jobbet med disse.

 

 

 

 
Antall beskende: 6950051 - Online: 32 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem