Styremøte NDR 19/3-2017

 Sted: Eikern

 

Fremmøtte: Gjermund Lie, Even-André Holmen, Bård Aamodt, Anders Kristian Asdal, Ola Petter Brennhovd, Ole Lund.
Willy Gaustad og Kim Alund tilgjengelig på telefon

Saker:

Innmelding resultater for uttak til deltagelse på Nordisk Mesterskap 2017:

Innmelding av resultater Skal skje innen 1 mai til sekretær. Innmelding skal inneholde reg. nr og navn på hund, premieringer og arrangerende klubb hvor resultatene er oppnådd. Uttakskriteriene finnes på drever.no. Laget presenteres på Landstreffet.

Nordisk 2018:

ØDR melder 19.3 om at Østfold Harehundklubb er villig til å være teknisk arrangør for mesterskapet. ØDR kommer med mer info på neste styremøte.

Nye uttaksregler Nordisk:

Det har vært 2 forslag fra NDR som har vært styrebehandlet i lokalringene. Forslagene er ikke tatt til årsmøtene for avstemning på grunn av sin kompleksitet. Foreløpig det ikke vedtatt nye uttaksregler. Forslaget til uttaksregler blir jobbet med fram mot neste styremøte og diskusjonen fortsetter der. Skal være avklart i god tid før jaktprøvesesongen.

De nye uttaksreglene bør i følge tilbakemeldinger fra ringene innholde følgende punkter:
* færre enn 5 starter for å oppnå best utelling.
* Egenskapspoeng skal ikke telle.
* Resultatene skal være oppnådd med forskjellige dommere.
* Beste drever fra NM det året Nordisk arrangeres tas ut til landskampen.

Det er enighet om at det nedsettes en gruppe som utarbeider nye uttaksregler tilpasset jaktprøvereglene når de nye jaktprøvereglene som skal gjelde fra 2019 er klare. NDR skal se på muligheten for å få uttaksreglene inn som lokale vedtekter slik at eventuell forandring av uttaksregler må være årsmøtesak.

Landstreff 2017:

Arrangeres av Østfold DR 27-28.5. Sted blir på Fortet i Mysen.
Ligger informasjon på drever.no. Mer info kommer senere.

Loddbok for loddsalg som trekkes på treffet er delt ut til lokalringer. Premie er en komplett Garmin peiler.

 

Årsmøter i lokalringer:

Alle fikk utført dette før utgangen av februar i henhold til vedtekter.

Championatskjold:

Legges ut informasjon på drever.no fortest mulig

Forslag til medlemmer av avlsrådet:

NDR har Torbjørn Haugen som medlem av avlsrådet og Knut Jørgen Nordby som varamedlem.

Integrering i NHKF

Status som ved årsmøtene. Kommer mer informasjon i etterkant av RS.

Årets drever/unghund i NDR:

Innmeldingsfrist 1/5.

Landstreff 2018:

Blir arrangert pinsehelga i forbindelse med utstillingen på Morokullien.

Arrangør: Østlandet dreverring

Jaktprøveregler:

Gjeldende jaktprøveregler skal revideres og nye regler skal tre i kraft fra 1/9-19.

Leder har vært i kontakt med Carl Johan Rimstad som er leder av regel komiteen. NDR vil holde kontakten med komiteen og er invitert til å komme med forslag til forandringer som vi måtte ønske å fremme for komiteen.

Styret blir her brukt som referansegruppe.

Foreløpig har vi følgende punkter vi ønsker å fremme til diskusjon.

  1. Punkt 6.4: Utenom lovlig prøvetid for Rådyr og hjort skal Beagle og Drever tildeles 0 premie og 0 poeng ved jag over lovlig maksimumtid. Hunden mister samtidig tidligere oppnådde premieringer på prøvedagen.

Dette syntes urimelig og vi ønsker at tidligere oppnådde premieringer skal beholdes.

  1. Tidsperiode for avholdelse av jaktprøve for Beagle/Drever ønskes forlenget til også og gjelde Januar måned
  2. Punkt 7.8. Fjerne muligheten til sammenslåing av loser 2 x 60 til 1 premielos.

 

Referenter

Even-André Holmen og Gjermund Lie

 
Antall besøkende: 6950138 - Online: 34 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem