Styremøte NDR 14/1-2017

 Styremøte NDR 14.1.17

Sted:   Skiptvedt

Agenda:

1. Info fra Nordisk mesterskap.
2. Info om Nordisk mesterskap 2017
2.1 Nordisk medterskap 2018.
3. Uttaksregler Nordisk mesterskap
4. Status hjemmeside.
5. Landstreffet 2017.
5.1 Landstreff 2018.
6. Årsmøter i lokalringer
6.1 Datoer
6.2 Saker til årsmøtene
6.3 Hederstegn
7. Status ang. Ringer/forbund.
8. Status Økonomi.
9. Kandidater til avlsrådet
10. Eventuelt

Tilstedeværende: Gjermund Lie, Even-André Holmen, Kenneth Johnsen, Baard Åmodt, John Bærø, Ole Lund, Geir Dalby.

Referat fra sist møte blir opplest og godkjent.

Nordisk Mesterskap

2016:

Ble arrangert i Finland, veldig bra opplegg fra arrangør side. Vinner ble Finn Hvalsbråten med Haresporets Nix-Nikita, styret gratulerer!

2017:

Skal arrangeres i Sverige,

Uttak til Nordisk 2017 må meldes inn innen 1 april sekretær i NDR. Påmelding skal inneholde reg. Nr, navn og oppnådde resultater samt arrangerende klubb. ”Annonseres” på drever.no så fort jaktprøvesesongen er slutt.

2018:

Arrangeres av Østfold dreverring.

ØDR. informerer om fremdrift ved neste styremøte.
En invitasjon skal være på plass innen november 2017.

Uttaksregler Nordisk mesterskap:

Det har kommet flere henvendelser til styret ang. uttak til landskamp. Det er gjennomgående i henvendelsene at det er for mange starter som må til for å ha mulighet til å komme med til Nordisk Mesterskap. Det er også ønske fra flere om at egenskapspoeng skal medregnes. Samt at beste drever fra Norgesmesterkapet inneværende år bør få muligheten til å delta. Styret diskuterte flere alternativer til forslag, det vil bli utarbeidet ett endelig forslag med de bemerkniger som fremkom. Forslaget sendes ut til lokalringene for behandling der på årsmøtene. Det er også behov for å spesifisere at konkurransen er for medlemmer av dreverringen. Nytt forslag utarbeides/renskrives og sendes sammen med en justering av de eksisterende uttaksregler til lokalringene.

Hjemmeside:

Kenneth starter opp så smått med design av drever.no på nytt domene. Sjekke ut forfallsdato hos gevir.it.
Kenneth sjekker ut eier av domenet drever.no.

Side med championer skal deles inn med følgende kategorier: Jaktchampion, Utstillingschampion, Viltsporchampion. Hunder skal stå med reg.nr og navn i de kategoriene den hører til uten tittler.

Landstreff

2017:

Treffet blir 27.5 med utstilling på Fortet 28.5.

Treffet blir trolig på Fortet.

Serveres helgrilla gris.

Lotteri av Garmin Alpha 100 m/T5 halsbånd + 10 Garmin effekter. En loddbok per lokalring.

Info må ut på drever.no så fort som mulig.

2018:

Arrangeres av Østlandet dreverring.

Østlandet informerer om fremdrift ved neste styremøte.

 

Årsmøter lokal ringer:

Østfold: 28.2

Vestfold/Buskerud: etter 17.2

Østlandet: Innen utgangen av februar

Telemark: ukjent, etterstreber innen utgangen av februar,

Saker til årsmøte i lokalringer fra NDR er følgende:

-Regler for uttak til Nordisk Mesterskap

-Hederstegn

-Championatskjold

-Fremtidige kandidater til avlsråd

Status angående rasering inn mot NHKF:

Ikke noe nytt fra forbundet.

Økonomi:

Økning i kontantbeholdning på konto.

Sende ut betalingspåminnelse for kennelnavn i 2016 til de som ikke har betalt.

Vi får stadig flere medlemmer!!

Eventuelt

Kandidater avlsråd:

NDR må ta kontakt med mulige kandidater til avlsråd og videreformidle disse til valgkomiteen i NHKF innen 15.2.

Eventuelt

Info fra avlsrådet. Ole lund refererte muntlig fra sist møte i avlsrådet. Referatet fra møtet til avlsrådet var ikke endelig godkjent. Mer info seinere

Høringsnotat fra sist styremøte i NDR med avlsråd(Veme, august 2016). Ingen fremgang, NDR avventer fortsatt nytt forslag fra avlsråd.

Referenter: Even Andre og Gjermund

 
Antall besøkende: 6950037 - Online: 30 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem