Nødverge gjelder også for hund

05.08.2012
Nødverge gjelder også for hund

Fra 1.juli 2012 inkluderer nødvergeretten hund under direkte angrep fra rovvilt. I tillegg gis det adgang til avliving av rovdyr som befinner seg i rovdyrsikkert hegn.

 

Naturmangfoldloven § 17 slår i dag fast at vilt kan felles under direkte angrep på bufe, tamrein, gris og fjørfe. Stortinget har vedtatt en lovendring som innebærer at hund innlemmes i bestemmelsen.

- Utvidelsen av nødvergeretten til å inkludere hund er en viktig forbedring i naturmangfoldsloven, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Det blir dermed adgang til å avlive vilt også under direkte angrep på hund. Endringen i naturmangfoldloven § 17 er en direkte oppfølging av rovviltforliket 2011 (representantforslag 163 S (2010-2011).

En ny bestemmelse i naturmangfoldloven, § 17 a gir også adgang til å avlive rovdyr som befinner seg i rovdyrsikkert hegn, når avliving må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund. Terskelen for felling senkes dermed til det som gjelder for felling til forsvar av mennesker. Hegnet må tilfredsstille krav fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning.

- Dette er ett skritt i riktig retning. Det er på tide at en innfor rovviltforvaltningen nå tar større hensyn til beitenæringen, noe som var intensjonen i det nye rovviltforliket.

(Tekst hentet fra landbruks- og matdepartementets nettsider, www.regjeringen.no)

 
Andre aktuelle saker
 
Antall besøkende: 7192669 - Online: 81 - Sist oppdatert: 17.02.2024 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem