Årsmøte NDR 2018

04.05.2018

 

                                                                                                                                                        04.05.18

Årsmøte i NDR

I forbindelse med Båstadutstillingen den 04.08.18 blir det arrangert årsmøte i NDR.

Sted: Gymsalen til Havnås Barneskole.

Tid: kl 1600

Agenda:

a)            Godkjenning av innkalling og dagsorden.

b)           Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)            Behandle årsberetning

d)           Behandle regnskap med revisors beretning

e)           Behandle budsjett for neste år

f)            Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

g)            Behandle og fatte vedtak i alle saker på dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.

h)           Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

i)             Velge:

-              Leder for 1 år   

-              Nestleder for 2 år          

-              3 styremedlemmer for 2 år       

-              2 varamedlemmer for 1 år         

-              Revisor med vararevisor for 2 år.            

-              Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år        

 

Forslag fra med-lemmene må være styret i hende/poststemplet(norskdrever@gmail.com) senest 4 uker før møtedato.              

 

Vennlig hilsen

Styret i NDR

 
Andre aktuelle saker
 
Antall besøkende: 6950117 - Online: 29 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem