Forskningsprosjekt på Drever

25.05.2018

Det foregår nå et forskningsprosjekt på Drever ang. problematikken rundt lungødem og hjertestørrelse.

 INFORMASJON TIL EIER

Treningsrelaterte forandringer i hjertet hos den friske dreveren

Veterinær Annelin A. Bjelland ved NMBU Universitetsdyresykehuset i Oslo planlegger i samarbeid med veterinær Liva lhle Vatne ved Anicura Dyresykehus Oslo og internasjonalt anerkjente hjertespesialister ved The Royal Veterinary College i London et forskningsprosjekt på hjertet hos friske og aktive Drevere med oppstart i august/september 2018. Formålet med studien er å undersøke hvordan det friske dreverhjertet ser ut og i hvilken grad hjertets størrelse, form og funksjon påvirkes av fysisk aktivitet. Dette skal undersøkes gjennom tre ultralydundersøkelser av hjertet på spesifikke tidspunkt i forhold til jaktsesongen i løpet av ett år.

Vi ønsker å undersøke hunder som oppfyller følgende kriterier:

-          Renraset drever

-          12 måneder eller eldre fra 01.08.2018 Planlagt å være aktiv i jakt gjennom sesongen 2018-2019

-          Tilsynelatende frisk (ingen kjente sykdommer i dag)

-          Har ikke hatt påvist eller mistanke om lungeødem

-          Ikke drektig eller lakterende

Hva innebærer dette for deg og hunden din?

Vi ber om at hunden din tas med til Anicura Dyresykehus i Oslo 3 ganger i løpet av ett år:

1.            Slutten av august/begynnelsen av september 2018 (før jaktsesongen starter)

2.            Slutten av januar/begynnelsen av februar 2019 (mot slutten av jaktsesongen)

3.            Slutten av juli/begynnelsen av august 2019 (før neste jaktsesong starter)

 

Hundeeiere som har meldt interesse for studien vil bli kontaktet i god tid før undersøkelsene skal utføres med forslag om dato og tidspunkt for undersøkelse.

Ved hvert besøk vil vi gjøre følgende undersøkelser av hunden:

-          En generell kroppsundersøkelse: vekt, sjekke munnslimhinne og puls, lytte på hjerte og lunger.

-          Blodtrykksmåling: ikke-invasiv metode som ikke innebærer smerte eller risiko for skade på hunden.

-          Ultralyd av hjertet: gjøres med hunden liggende på siden på et spesialtilpasset bord. Dersom hunden din viser tegn til veldig stress eller ubehag i forbindelse med å bli lagt på siden for ultralyd-undersøkelsen, vil vi vurdere i samråd med deg som eier å avbryte undersøkelsen og utelate hunden fra å være med i studien. Hos de fleste hunder må vi barbere bort litt pels nederst på brystet for å få gode nok detaljer av hjertet. 

Vi beregner at hvert besøk for hver hund tar opptil ca 1 time.

 

Vi ber om følgende informasjon fra deg som eier:

• Eiers navn, adresse (postnummer og poststed), telefonnummer og epost-adresse

• Hundens navn, fødselsdato og kjønn

• Hundens generelle helse: spørreskjema som sendes til aktuelle eiere før hver undersøkelse

Logg over hundens aktivitetsnivå gjennom ett år (August 2018-August 2019): Excel­mal som sendes til aktuelle eiere før oppstart av studien, der hundens aktivitet kan logges. Dersom du allerede har et eget system for å loggføre hundens aktivitet, kontakt oss for å sjekke om vi kan bruke det i steden for vår mal.

 

Dersom tilgjengelig, ønsker vi også å se (eventuelt få en kopi av) hundens stamtavle.

Annelin A. Bjelland kan stille eier tilleggsspørsmål dersom noe av informasjonen nevnt over trenger å utdypes.

Eier bes ta kontakt med Annelin A. Bjelland dersom eier har spørsmål knyttet til utfyllingen av de ulike skjemaene.

 

Anonymisering

Personlige opplysninger vil kun være synlig for forskerne som er med i studien og vil brukes for å kunne kommunisere med hundens eier dersom det er behov for det. Hver hund vil bli gitt et separat ID-nummer i studien, og dette ID-nummeret vil ikke kunne kobles til personlige opplysninger om hund eller eier ved publikasjon/offentliggjøring. Alle resultater av undersøkelsene vil være fullstendig anonymisert ved publikasjon/offentliggjøring.

Hva skjer hvis det avdekkes noe unormalt hos min hund?

Dersom det blir avdekket noe unormalt ved undersøkelsen, vil eier bli informert om dette og vi gir gjerne råd til eier angående videre håndtering av dette dersom det er ønsket. Eventuelle unormale funn vil ikke bli delt med noen andre enn eier selv.

Hunden kan ikke være med videre i studien hvis det avdekkes noe unormalt med hjertet, eller hvis hunden ellers ikke oppfyller kriteriene som er nevnt over.

Hvordan vil resultatene av studien offentliggjøres?

Resultatene av studien er planlagt publisert på engelsk i et internasjonalt fagtidsskrift for veterinærer. I tillegg kan resultatene presenteres på nasjonale og internasjonale veterinærkongresser og seminarer. Dersom ønskelig, kan resultatene også presenteres på norsk for Dreverringen eller i andre aktuelle forum.

Dersom du er interessert i å la din(e) hund(er) delta i studien, eller hvis du har noen spørsmål knyttet til studien, vennligst kontakt

Annelin A. Bjelland

Epost: annelibj@nmbu.no

innen 01.08.2018

 
Andre aktuelle saker
 
Antall besøkende: 6950058 - Online: 33 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem