Redgjørelse rundt ny uttakskriterier til NM småhund

28.11.2018

 

Til medlemmene i Norsk dreverring


Styret i NDR har registrert at det har vært noe diskusjon i sosiale medier rundt forslag til nye jaktprøveregler/uttakskriterier til NM Småhund. Til styret er det så langt kommet få tilbakemeldinger, men vi har likevel bedt de som jobbet med høringsuttalelser for NDR redegjøre for prosessen bak høringsuttalelsene. Det er viktig for oss med åpenhet.

Samtidig ønsker styret i NDR at spørsmål i slike saker rettes til styret, da vi ser at diskusjoner i sosiale medier kanskje ikke alltid vil være hensiktsmessig eller særlig fruktbart. 
Forøvrig jobber også nytt styre videre med saken frem mot RS 2019, i samarbeid med avlsrådet, og også lokalringene. Vi vil forsøke å holde dere informert. 
Redegjørelsen fra tidligere leder i NDR, Gjermund Lie, følger her;


" Det har den siste tiden vært noen diskusjoner i sosiale medier angående forslaget til de nye jaktprøvereglene. Det har også blitt stilt spørsmål om hvordan den demokratiske prosessen har vært. Her følger en forklaring på hvordan Norsk Dreverring har behandlet saken.

Det har i lengre tid NHKF vært jobbet med nye jaktprøveregler som skal vedtas på RS 2019 og være gjeldende fra sesongen 2019. Småhund miljøet (Dreverringen og Beagleringen) har hatt mulighet til å komme med innspill til regelkomiteen. NDR og BRN har kun hatt mulighet til å komme med innspill og har ikke vært representert i regelkomiteen med stemmeberettiget representanter. Dreverringen og Beagleringen har vært samstemte og kommet med felles innspill.

I NDR har Innspill og forslag til nye jaktprøveregler vært styrebehandlet og tatt beslutninger i henhold til styrets flertalls prinsipp. Styret har nedsatt en komité som har besørget kommunikasjon og skriftlig fremsettelse av forslaget overfor regelkomiteen i Norske Harehunders forbund (NHKF)på vegne av styret i NDR. I styret har i detalj hvert enkelt punkt vært diskutert.

Det er via styrerepresentantene i NDR lokalringene og avlsrådet har vært informert. (Styret har vært sammensatt av en representant fra Avlsrådet og minst en representant fra hver lokalring).
Det har vært opp til hver enkelt lokalring hvilket nivå de har presentert dette for hvert enkelt medlem på lokalringens medlemsmøter.

På landstreffet i forbindelse med medlemsmøtet på Høytorp fort i Mysen i 2017 ble hele innspillet opplest i detalj av møteleder for vel 50 fremmøtte medlemmer. Det ble da gitt klart signal fra medlemmene om at det var på høy tid at det ble en form for kvalifisering og at styret i NDR skulle gå videre med forslaget.
Forøvrig var det bare innvendinger på detaljer som yngre foran eldre og en og to prøvestarter og prøvetype åp/sp som ble diskusjonstema. 


Gjermund Lie
(Tidligere leder NDR)"

 
Andre aktuelle saker
 
Antall besøkende: 6679118 - Online: 24 - Sist oppdatert: 23.01.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem