Hunder fra Sverige må fra 11/3-11 behandles mot dvergbendelorm!

14.03.2011
Hunder fra Sverige må fra 11/3-11 behandles mot dvergbendelorm!

Alle hunder og katter eldre enn tre måneder som har vært i Sverige og som tas over grensen til Norge skal fra og med fredag 11. mars 2011 behandles mot revens dvergbendelorm. Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hunde- eller katteeiere kan selv behandle sine dyr.

 

Parasitten, som kalles revens dvergbendelorm, ble for første gang påvist i Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund og katt eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, innføres det nå et krav om at alle hunder og katter som har vært i Sverige skal behandles.
Ny forskrift om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige ble fastsatt 8. mars 2011 med ikrafttredelse 11. mars 2011. Den nye forskriften kan lastes ned under.
Hva du må gjøre ved innførsel av hund eller katt fra Sverige?
  • Alle hunder og katter eldre enn tre måneder skal behandles mot revens dvergbendelorm i løpet av de siste 48 timer før innreise til Norge
  • Etter førstegangsbehandling som nevnt over, kan hunder og katter som regelmessig innføres fra Sverige til Norge alternativt behandles jevnlig, og minimum hver 28. dag, i stedet for ved hver grensepassering.
Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund eller katt. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Det er ikke nødvendig med attest fra veterinær.
Ved innførsel av hund og katt fra Sverige, må du kunne dokumentere at dyret er behandlet. Eksempel på egenerklæringsskjema kan lastes ned under.
Kjæledyr som ikke er av rovdyrslekten er ikke mottakelige for smitten.
Om behandlingen
Legemidler mot revens dvergbendelorm er reseptpliktige i Norge. Du må derfor konsultere en veterinær som skriver ut en resept slik at du kan få kjøpt preparatet på apotek. Reseptplikten vurderes nå, slik at disse legemidlene kan bli reseptfrie. Vi vil komme med ny informasjon om dette så snart det er avgjort.
Legemidler mot bendelorm kan kjøpes uten resept på apotek i Sverige. Legemidler som kan benyttes er midler som inneholder praziquantel eller epsiprantel. Andre midler mot innvollsorm virker ikke mot revens dvergbendelorm.
 Når du behandler hund eller katt dreper du selve parasitten, men ikke parasittens egg. Smittefarlige egg kan skilles ut via avføring noen dager etter behandlingen. For å hindre at de spres, bør du derfor i 3 dager etter at dyret er behandlet plukke opp avføringen og kaste den i husholdningsavfallet.
Hvorfor skal behandlingen skje til bestemte tider?
Hunder og katter kan bli smittet når de spiser gnagere. Når du behandler hund eller katt, vil det virksomme stoffet i preparatet drepe alle utviklingsstadier av parasitten. Det er viktig å behandle dyrene så nært opp til innreisen til Norge som mulig. Dess nærmere innførselstidspunktet behandlingen skjer, dess mindre er muligheten for at dyrene får i seg ny smitte.
Når hunder og katter får i seg smitte med revens dvergbendelorm, vil parasittene bli kjønnsmodne i løpet av 28 dager. Kjønnsmodne parasitter skiller ut egg som andre dyr og mennesker kan få i seg og smittes av. Dersom du behandler hunden eller katten med maksimum 28 dagers mellomrom, vil det ikke kunne utvikles kjønnsmodne parasitter som kan smitte videre.
Hva bør du gjøre dersom du har vært i Sverige før de nye reglene?
Mattilsynet oppfordrer alle hunde- og katteeiere som har vært i Sverige med dyrene sine etter høsten 2010 om å så snart som mulig gi dyrene en behandling mot revens dvergbendelorm.
Hva du skal gjøre ved grensepassering?
Dersom dyret er behandlet, og egenerklæringsskjema foreligger, samt det ikke er andre toll- eller kontrollmessige forhold, kan grønn sone benyttes ved grensepassering. I andre tilfeller skal dyreeier gå på rødt.
Personer som kommer fra andre EØS-land via Sverige med hund og katt skal alltid gå på rødt.
Hva oppnår vi?
- Mattilsynets mål er å hindre sykdom og å redusere risikoen for at vi får revens dvergbendelorm til Norge, sier fungerende seksjonssjef Siri M. Løtvedt. Det er selvsagt vanskelig å unngå at en parasitt som har sin livssyklus i naturen sprer seg, men vanligvis spres smitten langsomt i naturen fordi rev og smågnagere sjelden vandrer over lange strekninger.
Mer utfyllende informasjon om revens dvergbendelorm får du ved å følge med på mattilsynets nettsider.
Publikumshenvendelser
Kontakt ditt lokale Mattilsyn på telefon 06040.

Pressekontakt i Mattilsynet
Siri Margrete Løtvedt, seniorrådgiver, seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell - hovedkontoret, tlf. 51 68 43 56/954 08 855.

 

 

Link til skjema for egenerklæring av behandling mot bendelorm finner du her:
 
 
 
 

 
Andre aktuelle saker
 
Antall besøkende: 7192827 - Online: 89 - Sist oppdatert: 17.02.2024 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem