Fjerning av krav til HD-røntging

01.10.2011
Fjerning av krav til HD-røntging

Avlsrådet, NDR og Beagleringen har alle ønsket og fjerne NKK's krav om HD-røntging. Bl.a. på grunn av at hverken Finland eller Sverige har disse kravene, og fordi HD-problematikken er svært liten innen småhundrasene våre.

 

Søknad om fjerning av krav om kjent HD-status for drever og beagle

Astrid Indrebø

leder av Helseavdelingen

 

 

Vi viser til brev Norske Harehundklubbers Forbund angående fjerning av kravet om kjent HD-status for beagle (datert 18.05.2011) og drever (datert 25.07.2011). Videre viser jeg til telefonsamtale med Stein Walstrøm, leder av Norske Harehundklubbers Forbund (NHF), 22.09.2011.

Begrunnelsen for søknadene er at Finland aldri har hatt krav om kjent HD-status hos foreldre ved registrering av valper for disse rasene, samt at krav om kjent status nå også er fjernet i Sverige.

NHKF er et stort forbund med ansvar for en rekke raser. Styret ber derfor om at søknaden innvilges til tross for at den ikke har vært til behandling ved forbundets representantskap, og oppgir at det var samme fremgangsmåte som ble brukt da kravet om kjent status for disse rasene i sin tid ble innført.

NKK innvilger herved søknaden om oppheving av krav om kjent HD-status hos foreldre ved registrering av valper for rasene drever og beagle. Vedtaket trer i kraft 01.01.2012.

Vi ber om at NHKF gjør vedtaket kjent for sine medlemmer.

Med hilsen

NORSK KENNEL KLUB

 
Andre aktuelle saker
 
Antall besøkende: 7192388 - Online: 75 - Sist oppdatert: 17.02.2024 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem